Reklama
 
Blog | Matěj Hollan

Klaus versus Pravda

Přiznám se, že prezident České republiky, prof. Ing. Václav Klaus, CSc., mě dnešního dne mile překvapil. Čekal jsem totiž, že novelu zákona o hazardu, umožňující konečně obcím účinně regulovat hazard na svém území, vetuje až v pátek, ale prezident se rozhodl déle nás nenapínat a vetoval zákon již včera! A jak!

Co nezvládla hazardní mafie ve sněmovně a v senátu, to se jí podařilo u prezidenta. (Z čistě praktického hlediska je daleko jednodušší koupit si jednoho člověka než mnoho poslanců či senátorů, čímž rozhodně nechci nic naznačovat!) Lži, které neuspěly v senátu, se u pana prezidenta zúročily bohatě a něco navrch přidal i sám. Zhodnoťte sami:

a)

Klaus:

Reklama

Novela zásadním způsobem zužuje okruh příjemců finančních prostředků na veřejně prospěšné účely. Přijetím novely by ztratily možnost získat finanční granty školy, nemocnice, domovy důchodců a mládeže, divadla či muzea a handicapovaní spoluobčané, aniž by byl jakkoli vyřešen jiný zdroj jejich příjmů.

Zákon:

(1) Provozovatel odvede část výtěžku podle § 4 odst. 2 k použití v České republice na veřejně prospěšný účel obci nebo kraji, anebo obecně prospěšné společnosti, nadaci, nadačnímu fondu, občanskému sdružení, registrované církvi nebo registrované náboženské společnosti (dále jen “nestátní nezisková organizace”).

Všechny neziskovky by mohly peníze – povinné odvody části výtěžku, nikoliv Klausem uváděné slovo „granty“, to je zcela věcně mimo – nadále získat. Stejně jako úplně všechny instituce zřizované obcemi a kraji (domovy důchodců, školy, divadla, muzea). Handicapovaní by mohli zcela bez problému dostávat peníze přes nadace, tak, aby to bylo zcela transparentní, pouze by nemohla výtěžek k krvavých peněz dostat fyzická osoba přímo do ruky.

S prázdnou by se z povinných odvodů potázaly jen příspěvkovky Ministerstva kultury (např. Národní divadlo), které by skutečně musely výpadek peněz řešit. Například tak, že by jim dala hazardní mafie ony Klausem uváděné „granty“. Pokud tito mecenáši kultury české mají o kulturu skutečně zájem, ze svých desetimilardových výdělků by mohly pár drobných utrousit i mimo zákonem danou povinnost. Další možností je financovat z krvavých peněz kulturu prostřednictvím nadací. To samé platí o soukromých nemocnicích nebo školách.

 

 

b)

Klaus:

„Proti novele veřejně protestovali představitelé všech sportovních svazů a mládežnických organizací (Junák, Orel atd.) i významných kulturních institucí (Národní divadlo, Národní galerie atd.). Zaslali i mně petice, v nichž dovozují, že jejich provoz či přímo existence by byly touto novelou ohroženy.

Fakta:

Zjistil jsem (a přímo od představitelů Junáka i ověřil), že Klaus si jejich jméno ve spojitosti s kampaní proti novele zákona o hazardu (řízenou pravděpodobně Holdingem Synot) prostě a jednoduše vymyslel – a nebo si skaut spletl s pionýrem… Na stránkách Junáku se uvádí: „Dovolujeme si Vám sdělit, že ani Náčelnictvo ani Výkonná rada či jiný odpovědný orgán Junáka proti uvedené novele neprotestovaly. Činnost našeho sdružení dětí a mládeže není závislá na loterijních či sázkových společnostech. Junák – na rozdíl třeba od současně zmíněné organizace Orel – ani nebyl zařazen mezi svazy, které se dělí o zisky společnosti Sazka.

Co se týče Orla, tak tam jeho lobbování za hazardní mafii nepřekvapuje (Šustr), pokud je to tedy pravda. Více už překvapuje to, že Orel je stejně jako Pionýr, Junák, Sokol, KČT či jakýkoliv jiný sportovní svaz nebo mládežnická organizace, co jsem projížděl, o. s. Pokud tedy u prezidenta vůbec někdo protestoval, mohl si dát prof. Ing. Václav Klaus, CSc., tu práci a během cca půl minuty zjistit, že jejich argumenty proti novele zákona jsou neoprávněné („Provozovatel odvede část výtěžku (…) občanskému sdružení“).

Myslíte si, že je možné, aby prezident republiky neuměl číst? Myslíte, že pro vetování jakéhokoliv zákona propříště stačí poslat prezidentovi nějakou petici, která s tím bude nesouhlasit?

 

c)

Další Klausovi názory by byly pochopitelné, pokud by je přednesl jako poslanec či senátor v diskuzi. Pakliže však svoje domněnky (hrozba arbitráží, nebezpečí regulace hazardu bez stanovených pravidel, nedodržení notifikačního procesu) které nijak v odůvodnění nerozvádí, staví proti názorům drtivé většiny sněmovny (163 hlasů PRO, nikdo PROTI, ze 172 přítomných), proti názorům senátorů (46 PRO, 1 PROTI ze 66 přítomných), přijde mi to dost podivné.

Navíc konkrétně Klausem zmiňované nedodržení notifikačního procesu přímo v Senátu vyvrátil ministr financí Janota. Obce by měly nově možnost regulovat ostatní hazard stejně jako VHP od roku 1990, žádná nová Klausem zmiňovaná situace regulace „bez jakýchkoli stanovených pravidel“ by nenastala. Hrozba arbitráží skrz zkrácení dnešního 10letého povolení na provoz VLT na 3 roky, pokud by si obec takovoutu vyhlášku odhlasovala, je možná, avšak jen stěží může Klaus suverénně prohlašovat, že by ČR prohrála. Navrhovatelé této novely – např. dlouholetý právník zabývající se regulací hazardu a bývalý šéf Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí ČR, Pavel Němec – se prohry neobávají, jejich argumentace je např. v důvodové zprávě k novele: „Zákon dále upravuje i problematiku povolení, která jsou v rozporu s vyhláškou obce tak, že stanovuje lhůtu tří let na to, aby platná povolení byla v této lhůtě změněna. Pakliže se tomu tak v této lhůtě nestane, povolení ze zákona pozbude platnosti. Pokud by takové omezení nebylo stanoveno, ztratila by jakákoliv novelizace fakticky smysl, neboť řada povolení k provozu her je nastavena na dobu 10 let, což je neadekvátní. Možnost omezení platného povolení však již nyní zákon umožňuje, a to ve svém ustanovení § 43 odst. 5, je tedy zřejmé, že i dnes zákon nadřazuje principu právní jistoty zájem společnosti na důsledné regulaci hazardních her včetně možnosti zasáhnout i do již vydaných povolení k provozu herních zařízení.

Co se týče okruhu těchto Klausových námitek, tak nelze ze 100% jistotou vyloučit, že nemůže mít částečně v něčem pravdu. Osobně jsem přesvědčen, že nemá a řekl bych, že se v danné problematice orientuji lépe než Václav Klaus. Pro ilustraci – Klausův postoj zastávalo 0 poslanců a 1 (slovy jeden) senátor. Docela výmluvné…

 

Je nade vší pochynost, že prezident ČR má dle Ústavy právo vetovat všechny zákony a vracet je Sněmovně se sebeabsurdnějšími a sebeprolhanějšími zdůvodněními. Jen je mi tak nějak smutno z toho, že takového prezidenta skutečně máme.

 

P.S.: Ještě bych rád podotkl, že kdyby to Klaus byl býval podepsal, bylo by bývalo možné iniciovat po celé republice místní referenda, která by v maximální možné míře hazard v dané obci (VHP, VLT) regulovala… V mnoha místech by se to bývalo mohlo stihnout zaráz s komunálními volbami, takže by byla představitelná zákonem stanovená 35% účast pro právoplatnost referenda…


Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama