Reklama
 
Blog | Matěj Hollan

Konec hazardu v Krně. Utopie či skutečnost?

Takže: co se týče Krna, města hazardu po dlouhá léta zaslíbenému, tak na obzoru se rýsuje možnost, že by zanedlouho mohlo být herenpusto. Jako všechno hezké, má to několik významných „ale“. Ale popořádku.

Trocha teorie: Dle zákona o loteriích (ano, toho, jehož novelu Klaus na základě lživých zdůvodnění vetoval) nesmí být výherní hrací přístroj umístěn do škol, školských zařízeních, zařízení sociální a zdravotní péče, budov státních orgánů a církví a do jejich tzv. sousedství. Mimo to, že zákon sám o sobě zakazuje umisťování automatů do takovýchto míst, mají obce možnost vyhláškou stanovit, v jakém okruhu do 100 m od zákonem zmiňovaných budov nesmí úřady automat povolit. Vyhláška pro danou obec pak definuje, kolik v dané obci přesně měří sousedství.

Krom toho mají ještě obce na základě jiného paragrafu možnost vyhláškou říci, na kterých ulicích, městských částech či v kterých hodinách nesmí být automaty provozovány.

Tedy obec může pomocí vyhlášek regulovat automaty, ale i bez vyhlášek jsou úřady povinny řídit se zákonem a poblíž určitých budov nesmí automat povolit.

Reklama

 

Realita Krna během dlouhých let: Úřady městských části – které mají povolování automatů v Krně v gesci – po celou dobu existence zákona o loteriích zarputile ignorovaly zákonnou povinnost nepovolovat automaty v sousedství škol, lékáren, ambulancí, ordinací (zdravotnické zařízení), kostelů (budov církví), armády spásy (sociální zařízení), policie ČR (státní orgán) etc. Jejich chápání pojmu sousedství se doslova a do číslice rovnalo vzdálenosti 0 (slovy nula) metrů. Automaty povolovaly absolutně kdekoliv, klidně ve stejném domě jako sídlí policie (Cejl 62b).

Město do minulého roku „regulaci“ heren řešilo pouze vyhláškou týkající se zákazu provozu na celých ulicích. Fungovalo to tak, že městské části nadiktovaly, na kterých konkrétních ulicích hazard nechtějí a zastupitelstvo města Krna – které má oprávnění vydávat vyhlášky – to pak schválilo. Jenomže městské části, jako ukázkový případ Krno – střed, do „hate-listu“ uváděly ulice jako Barvičova, Lerchova v Masarykově vilové čtvrti ap., tedy takové, kde nikdy žádné herny nebyly, nejsou a nebudou. Jinde, tam kde chodí co nejvíc lidí, pokud možno sociálně slabých, zůstávalo všechno povoleno, s neskrývaným argumentem, že z toho mají městské části peníze. (A se skrývaným, že politikové a úředníci/e také.).

Tudy cesta očividně nevedla, proto Zastupitelstvo města Krna na návrh SZ vyhlásilo v prosinci loňského roku vyhlášku ultimátně definující, že sousedství v Krně = 100 m, ani o krok míň.

 

Jak se v Krně respektuje vůle zastupitelstva: Aby to nebylo tak jednoduché a městské části se nedaly lacino, tak jelikož vyhláška platila až od 1. ledna a schválena byla 8. prosince, ve zbývajícím čase povolily úřednice – jmenovitě opět na Krně – střed – ještě naposledy automaty těsně vedle škol, kostelů, v budovách policie apod. Sice ne v rozporu s ještě neplatnou vyhláškou, ale „pouze“ v naprostém rozporu se zákonem. Razítka vydávaly horečně až do silvestrovské půlnoci.

V reakci na to několik občanů Krna podalo tzv. žádost o přezkum těchto povolení a nadřízený orgán (Magistrát města Krna) konstatoval, že u mnoha případů skutečně povolily úřednice automaty v rozporu se zákonem. Nicméně vem to čert, poslední povolení pro hrací automaty dotčené 100m vyhláškou doběhnou do konce roku a nebohé úřednice budou muset chtě nechtě vyhlášku respektovat.

 

Dopad krněnské 100m vyhlášky: Hodí se podotknout, že zastupitelé si patrně onoho osudného dne nevšimli, o čem hlasují. Ono totiž těch 100 m od zákonem zmiňovaných budov pokrývá bezmála celé Krno (respektive oblasti zamořené hernami). Ze současných stovek výherních hracích přístrojů jich v důsledku této vyhlášky zbyde naprosté minimum. Ve městě, jako je Krno, vám totiž ty různé lékárny, soukromé ordinace, kostely, školní jídelny, školky, policie, báňské úřady, různé doškolovací zařízení, armády spásy a na půli cesty a tak dál vlezou úplně všude.

Dopad této vyhlášky neodhadli předem ani zástupci hazardní mafie, protože vyhláška prošla zcela pohodlně 38:1:1, včetně hlasů zastupitelů ODS, kteří současně velí mnoha městským částem. Navíc na červnovém zasedání zastupitelstva byla přijata ještě jedna vyhláška, která zakazuje provozování automatů ve všech krněnských sociálně vyloučených oblastech (např. Bronx), nebo např. v celém Krpoli (to dokonce na vlastní návrh městské části).

 

Reakce provozovatelů: Samozřejmě na sebe nedalo skučení provozovatelů hazardu dlouho čekat: Začátkem července jsem byl účasten schůzky v kanceláři náměstka primátora pro rozvoj, Martina Andera (SZ), u kterého si vyžádal slyšení samotný prezident Sdružení zábavního průmyslu (http://www.unaso.info), Zdeněk Barták. A spustil vodopád srdceryvných argumentů: „Ta herna tam je vedle té lékárny 10 let a nikomu to nikdy nevadilo.“ „Hrací automaty jsou už v kontextu dnešní doby vlastně měkký hazard.“ „Tím, že je hazard dostupných všude v ulicích, zajišťuje vlastně preventivní ochranu před internetovým hazardem.“ „Úřednice Králova pole říkaly, že by tu hernu rády povolily, protože s ní nikdy nebyly problémy, ale kvůli té vyhlášce nemohou.“ „Přece je absurdní zakázat hernu jen kvůli tomu, že kolem ní za den projde několik dětí do logopedického centra.“ „Co budeme teď dělat? Říkají nám, ať si z toho uděláme normální restaurační podnik, ale to my neumíme.“ „Budu muset propouštět lidi. Víte vůbec, kolik lidí je v tom byznysu zaměstnáno?“. Dokonce nabízel ústupky: „Budeme dohlížet na to, aby v hernách nehrály děti.“ „Stáhneme blikající poutače a vývěsní štíty.“ „V Budějovicích a v Praze jsme se na tom normálně domluvili a obě strany jsou spokojené!“ Vysvětlovali jsme mu něco o tom, že zde byl posledních cca 20 let ten zákon ze strany úřadů trvale porušován a toto je jen uvádění do souladu se zákonem. „Tak to tedy hrubě křivdíte mnoha slušným úředníkům a úřednicím!“…

Tento prezident Sdružení „zábavního“ průmyslu, jakož i další podobní prezidenti konkurenčních zábavních a srandovních sdružení, se jistě nezastaví jen u jedné strany. Nýbrž budou poctivě obrážet všechny současné i kandidující a nabízet jim modré z nebe, pokud tu zlou 100m vyhlášku zase zruší. Bude tudíž zajímavé sledovat, která strana přijde s nějakým nezbytným „pozměňovákem“ současných vyhlášek.

Na druhou stranu, musí se nechat, že pan prezident měl v jednom recht: Zákaz klasických automatů může znamenat rozmach videoloterních terminálů.

 

Videoterminály, třeste se: Podle současného výkladu zákona o loteriích, který vymyslelo Ministerstvo financí, jsou videoterminály něco zcela odlišného od automatů, ač vypadají stejně, používají se stejně, pouze se do nich hází víc peněz, a proto je dle zákona smí povolovat jen MF. To navíc razilo do minulého roku dosti svéráznou tezi, že na povolování videoloterních terminálů neplatí žádné omezení, nevztahují se na něj vyhlášky obcí ani omezení sousedstvím, ale že je ministerstvo povinno povolit terminál kdekoliv si o něj jen kdo zažádá.

Před rokem vydalo MF nařízení, že povolení terminálu je možné jen se souhlasem obce, kterým se ale beztak běžně neřídí a povoluje terminály stále obcím navzdory. Navíc nějakou shodou okolností bylo o vydání tohoto nařízení předem informováno snad několik tisíc provozovatelů hazardu, aby neváhali a zažádali si včas o povolení na dalších 10 let (klasické automaty se oproti tomu povolují max. na jeden rok). Pan Barták byl prý jeden z těch, co se nestačil včas u MF zásobit povoleními na terminály, nebo to nepokládal za důležité, nevím, každopádně mnozí si o povolení k provozu VLT zažádaly dávno a jsou s to je obratem vyměnit za klasické automaty, toť realitou.

Co se týče změny legislativy, tak posun směrem do civilizovaných zemí, kde mohou obce rozhodovat o tom, co se děje v jejich obci, tedy i určovat území, kde smí/nesmí být provozován hazard, zařízl efektivním způsobem svým vetem Václav Klaus a současná koalice se netváří, že by s tím něco hodlala dělat.

Šance na změnu ale číhá u soudu – k NSS či ÚS míří několik žalob či sporů Krna, Františkových Lázní, Chrastavy, možná ani o dalších nevím, s tím, ať kompetentní soud rozhodne, zda jsou videoterminály hrací automaty, zda je obec může regulovat či zda může obec pomocí vyhlášek o veřejném pořádku regulovat hazard všeobecně. Žaloby mají patrně dost značnou šanci na úspěch a pokud se zadaří, tak to bude znamenat, že všechny dosavadní povolení na terminály byly vydány v rozporu se zákonem a že odteď je již může obec plně a okamžitě regulovat.

 

Možné je však i to, že soud žádné z žalob nevyhoví a postupně nás zcela neregulovatelný hazard v Krně i jinde sežere. V každém případě se máme na co těšit.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama