Reklama
 
Blog | Matěj Hollan

Brněnská parodie na nezávislou státní správu

Věřím, že podobných případů se najde po republice bezpočet: Stavební úřady, které by měly podle zákona rozhodovat nezávisle, spolupracují ruku v ruce s investorem na prosazení jeho zájmu. V Brně se s tím potýkáme trvale, exponován je příklad odsunu brněnského nádraží. S tímto záměrem nesouhlasí desetitisíce lidí (viz referendum z roku 2004), stovky dotčených občanů se účastní územního řízení a vyjadřují se stavbou nesouhlas, existuje tu dlouhodobě odpor železničních odborníku a občanských sdružení pod hlavičkou občanské koalice Nádraží v centru. Pomiňme ale technické, dopravní, urbanistické či společenské "detaily" této problematiky a zaměřme se jen na tu ryze právní: Stavební úřad je součást státní správy a jeho zákonnou povinností je rozhodovat, např. při územním řízení, objektivně, nestranně; i pokud je situace takto vyhrocená. Tj. vyhodnocovat námitky občanů, sdružení, firem, městských částí tak, že posoudí, jestli náhodou nemají pravdu a stavbu následně klidně zamítne.

V Brně však sedí zástupci „nezávislé“ státní správy již od roku 2004 v městem jmenované koordinační skupině, která společně se zástupci investora a projektanta promýšlí, jak nádraží odsunout, jak zamítnout připomínky dotěrných občanů, kdy bude vydáno (sic!) územní rozhodnutí atp. Níže poskytuji text, který jsme poslali do radničního zpravodaje, Brněnského metropolitanu. Ze zdrojů z radnice víme, že „nezávislá“ redakční rada ho poplašeně rozeslala všem „dotčeným“ a samozřejmě jeho publikování „nestranně“ zamítli.

 

Úředníci brněnského magistrátu jsou ve věci nádraží podjatí

Územní řízení na přestavbu uzlu s odsunem brněnského nádraží by měl převzít magistrát v jiném městě; v případě vydání územního rozhodnutí navíc úředníkům hrozí vězení.

Úředníci odboru, který bude rozhodovat o odvoláních proti územnímu rozhodnutí na nádraží, dlouhodobě spolupracují spolu s investorem stavby (stát prostřednictvím SŽDC a město Brno prostřednictvím BKOM a.s.) na prosazení odsunu nádraží. Na společných poradách společně vymýšlejí, jak se vypořádat s námitkami občanů, společně domlouvají termíny vydání územního rozhodnutí, společně vymýšlejí, jaké kroky použít proti oponentům odsunu nádraží. Jejich nezávislost při řešení podaných odvolání je tedy zcela iluzorní.

Stavební úřady, které rozhodují o umístění staveb, musejí být ze zákona nezávislé na samosprávě. To teoreticky zaručuje rozdělení na samosprávu (zastupitelstva obcí a měst) a státní správu, což jsou právě například stavební úřady. Stavební úřad totiž často rozhoduje o stavbě, kterou prosazuje město a proti které se z řad veřejnosti a z řad dotčených obyvatel zvedá odpor, a musí rozhodovat objektivně, nestranně, bez předem jasného termínu a podoby výsledku. Aby tomu tak mohlo alespoň teoreticky být, je nutno splnit základní podmínku: stavební úřady nemohou přímo spolupracovat s investorem na realizaci jeho záměru – jak je tomu nyní v Brně.

Rada města Brna již v roce 2004 založila tzv. Implementační jednotku města (PIU) k Přestavbě železničního uzlu Brno, která měla za úkol společně koordinovat snahy odsunout nádraží. Na jejich poradách se potkávali zástupci státního investora (SŽDC), projektanta, zástupci investora města (BKOM, a.s.), spolu s úředníky Brna-středu, Magistrátu města Brna, Jihomoravského kraje či Ministerstva dopravy a společně probírali, jak nádraží odsunout. Do roku 2009 byla stálým členem této implementační jednotky (a poté „pouze“ pravidelným účastníkem jednání) JUDr. Boučková z Odboru územního a stavebního řízení, na poradách, jak odsunout nádraží, byla mnohokrát přítomna i vedoucí odboru, JUDr. Řehořková, stejně jako zástupkyně Stavebního úřadu Brno-střed.

Občanská koalice Nádraží v centru dlouho tušila, že stavební úřad městské části Brno – střed a Odbor územního a stavebního řádu Magistrátu města Brna (OÚSŘ), který má nyní rozhodovat o odvoláních, s investorem na odsunu nádraží spolupracuje, ale teprve v poslední době se jí podařilo získat na základě opakovaných žádostí a stížností podle Zákona o svobodném přístupu k informacím dokumenty, které to černé na bílém prokazují. (Pozn.: Zápisy nám byly na základě InfZ vydány 26. 7., dosud, 26. 8., se však na stránkách, kde město zveřejňuje vydané informace, neobjevily.)

V zápisech z těchto jednání se můžeme dočíst, jak se „nezávislá“ státní správa účastní jednání, na nichž se domlouvá např.: „Zástupce JCB (pozn.: obchodní společnost města Brna Jižní centrum Brno, a. s.) apeloval na větší důraz při prosazování pozitivní publicity k problematice ŽUB. U řady pozitivních článků je odmítnuto jejich zveřejnění v médiích. Proto PIU dává námět Kanceláři strategie města Brna k podniknutí patřičných opatření, například trestní oznámení za zveřejňování poplašných zpráv a lživých informací.“ (Ze zápisu z jednání dne 8. 9. 2006)

Reklama

JUDr. Boučková (zástupkyně „nezávislé“ státní správy, OÚSŘ) s tímto zápisem v ostrém předvolebním čase v září 2006, kdy kampaň kolem nádraží kulminovala, souhlasila (v zápise se nevyskytuje její nesouhlas), i přesto že šlo o evidentní snahu, jak zastrašit zástupce názorové opozice a jak zvýšit propagandu své varianty.

Dále, například v roce 2009, se Implementační jednotka, opět za účasti státní „nezávislé“ správy (zástupkyně stavebního úřadu MČ Brno – střed i nadřízeného odvolacího orgánu OÚSŘ), několikrát domlouvala na datu vydání územního rozhodnutí (jež bylo neustále na každém dalším jednání odsouváno a nikdy se nepovedlo dodržet…). Zástupkyně státní správy (Kiliánová a Škarohlídová za stavební úřad ÚMČ BS a Boučková či vedoucí OÚSŘ, JUDr. Řehořková) ostatním přítomným nevysvětlovaly, že rozhodnutí jejich úřadů nelze předjímat, naopak vydání územního rozhodnutí brali všichni zúčastnění za hotovou věc.

Korunu podjatosti nasadilo jednání ze dne 20. 2. 2009 a následně 6. 3. 2009: Na prvním z těchto jednání, za účasti zástupkyň státní správy, bylo dohodnuto, že OÚSŘ MMB pro stavební úřad MČ Brno – střed připraví výklad pojmu „pohoda bydlení“ a na druhém jednání bylo konstatováno, že OÚSŘ a BKOM (tedy zástupce investora ruku v ruce s „nezávislou“ státní správou!) již zpracovali výklad tzv. „pohody bydlení“. Konečné znění mělo být dle zápisu předáno na SÚ Brno-střed.

Je udivující, že investor „úkoluje“ odvolací orgán stavebního úřadu, aby ještě před oznámením znovuzahájení územního řízení veřejnou vyhláškou 12. 3. 2010 dopředu provedl analýzu pojmu „pohoda bydlení“, navíc společně s investorem. Přitom tzv. „pohoda bydlení“ byla stěžejní námitkou v odvolání i v podané úspěšné žalobě proti prvnímu vydání územního rozhodnutí. Skutečně nestranný orgán by se takových „úkolů“ od investora, vypracovávaných společně s ním, neměl vůbec účastnit. (Pikantní je, že jak OÚSŘ, tak ÚMČ Brna – střed existenci tohoto výkladu pohody bydlení, o němž se jako o hotové věci v zápisu jasně píše, v odpovědi na žádost o informace popřel.)

O podjatosti úředníků, kterou vzneslo několik desítek stavbou dotčených občanů, by se mělo v brzké době rozhodnout, odvolací agendu by pak mohl převzít stavební úřad v jiném městě. Navíc, pokud úředníci magistrátu vydají územní rozhodnutí v době, kdy neexistuje příslušný nadřazený územní plán Jihomoravského kraje (Zásady územního rozvoje) hrozí jim trest odnětí svobody, jako se to stalo například v případě vedoucí Stavebního úřadu v Jesenici v roce 2005 ohledně přístavby uzenářství.

Svatopluk Bartík, Matěj Hollan
členové občanské koalice Nádraží v centru

 

BONUS:

Stalo se po zveřejnění tohoto článku:

Článek byl uživatelem „Racek“ umístěn ve čtvrtek 26. srpna v 23:18 na dopravní diskuzní stránku K – report, konrétně zde. V pátek 27. srpna 13:20, na to odpověděl neregistrovaný host „Bohumil“, a to takto (zvýrazňuji nej):

Je vcelku pochopitelné, že muzikolog p. Hollan nemusí znát správní řád. Nicméně než něco napíše, měl by se seznamit s fakty. Dle § 4 správního řádu „správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem“. Veřejný zájem zde nepředstavují odpůrci přestavby železničního uzlu, ale Vláda České republiky, která v roce 2002 usnesením schválila přestavbu železničního uzlu dle platného územního plánu, tedy s nádražím v odsunuté poloze nádraží. Demokraticky zvolené Zastupitelstvo města Brna před tím v roce 1994 a také v předcházejících letech schválilo územní plán města, který je rovněž projevem veřejného zájmu. I po volbách v roce 2006, přestože v radě města sedí odpůrci přestavby, je přestavba uzlu v připravované variantě městem a krajem podporována. Nejen stavební úřady, ale i soudy musí ctít veřejný zájem, což se bohužel v případě Krajského soudu v Brně často neděje. Viz zrušení územního rozhodnutí na stavbu VMO Tomkovo náměstí, na přestavbu železničního uzlu a dalších.

V případě neregistrovaných hostů se zaznamenává na této stránce IP adresa… „Bohumil“ psal z IP adresy 194.228.156.70 Uživatel Racek si tedy vyhledal, odkud „Bohumil“ tento blábol napsal:

 

inetnum: 194.228.156.0 – 194.228.156.255

netname: STATUTBRNO_NET

descr: Malinovskeho namesti 624/3

descr: Brno

country: CZ

admin-c: FA3668-RIPE

tech-c: FA3668-RIPE

status: ASSIGNED PA

mnt-by: AS5610-MTN

source: RIPE # Filtered

 

person: FOLTYNOVA ANDREA

address: Malinovskeho namesti 624/3

address: Brno

address: 60200

phone: +420724075252

e-mail: [email protected]

nic-hdl: FA3668-RIPE

source: RIPE # Filtered

 

…Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím jsme zjistili, že autorem tohoto prohlášení byl vedoucí Speciálního stavebního úřadu Magistrátu města Brna, Ing. Dušan Kotisa, který bude rozhodovat o povolení na některé stavby týkající se odsunu nádraží…