Reklama
 
Blog | Matěj Hollan

Je český neziskový sektor závislý na hazardu?

V minulých dnech a týdnech začali zástupci lidé z neziskového a kulturního sektoru lobbovat za to, aby firmám provozujícím hazard zůstaly nějaké "volné" peníze, které by mohly rozdělovat dle svého uvážení na tzv. veřejně prospěšné účely, lidově zvané "odvody na dobro". Iniciativu "SOS neziskovky" zastupují Zuzana Baudyšová, z nadace Naše dítě, Daniel Dvořák, ředitel Národního divadla Krno, Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením, Taťána Kuchařová z Krásy pomoci a Zdeněk Pšenice, předseda Folklorního sdružení ČR.

Jakkoli nelze snaze výše uvedených upřít racionální jádro - kdo by nechtěl mít zajištěný přísun peněz - je nutné tento lobbying odmítnout. Není možné přistoupit na tezi, že neziskový sektor a kultura u nás bude existovat jen pokud bude mít naše republika statisíce nemocných gamblerů, kteří budou ročně páchat cca 600 sebevražd a když ne, tak "jenom" krást, vinou hazardu budou se rozpadat stovky rodin a  ve všech městech budou herny na každém rohu.

Usilovat pro "bohulibé účely" o peníze pocházející od patologicky nemocných gamblerů, z trestné činnosti či z praní špinavých peněz není legitimní. Legitimní a nutné je naopak lobbovat za to, ať zákonodárci konečně přijmou zákon, který hazard v ČR dostane na úroveň civilizovaných států. (Ten nový, co nyní pustil Kalousek do mezirezortního řízení, to ale opravdu není.) Když nebude muset stát vynakládat ročně desítky miliard na následky způsobené hazardem, bude mít prostředků pro podporu zdravotně postižených a uměleckých počinů dost.

Vyzýváme proto vedení nadací, nadačných fondů a dalších neziskových i kulturních organizací, ať peníze z hazardu odmítnou. 

Vážení kolegové a kolegyně z neziskové sektoru,

Senát ČR lobbyingu za přísun peněz z hazardu některým z Vás nevyhověl a do Sněmovny vrátil verzi bez „volných“ prostředků, které by mohly firmy provozující hazard rozdělovat dle svého uvážení. Chceme Vás vyzvat, abyste se příjmů z hazardu vzdali a do Sněmovny Parlamentu ČR směřovali výzvu přesně opačnou. 

Vězte prosím, že v České republice je z hlediska hazardu nejhorší situace na světě. Máme nejvíc hracích přístrojů na hlavu (cca 80 obyvatel na jeden hrací přístroj, ve Francii 18 000…). Na hazardních přístrojích je procentuelně nejvíc závislých hráčů (v řádu statisíců). Závislost je podobně silná, jako závislost na pervitinu, ale hůře léčitelná. Gambler je nemocný člověk, jak dokazuje řada adiktologických studií. Gambler dokáže kromě sebevraždy (ročně se odhaduje počet sebevražd vyvolaných hazardem na 600) uvázat svoji rodinu na několik generací dopředu do dluhové pasti. Bankám nesplácí půjčky, děti místo vysokých škol směřují co nejdříve do zaměstnání, aby dluh rodiny pomohly splácet. Hazard způsobuje rozpady rodin, zpronevěru, prostituci (zejména mužskou), loupeže krádeže, vraždy. Hrají policisté, advokáti, lékaři. Ženy gamblerky tímto způsobem řeší často tíživou situaci rodiny, jejich počet v českých věznicích právě kvůli neschopnosti splácet dluhy roste.

Zatím se v Česku žádná NNO nevěnuje psychologickému, ekonomickému a právnímu poradenství rodinným příslušníkům gamblerů.

Jsme patrně jediná země na světě, kde hazardní přístroje nemají nastaveny žádné limity, kolik na nich lze prohrát (částky mohou dosahovat statisíce na jednoho hráče za noc ).

Krom toho je situace České republiky specifická v tom, že toky peněz přes hazardní přístroje v zásadě nikdo nekontroluje, Státní dozor nad sázkovými a loterními hrami svou činnost vykonává minimálně. To má za následek, že Česká republika je největší pračkou špinavých peněz minimálně v Evropě.

Další naše unikum spočívá v tom, že Česká republika dosud nemá vůbec žádnou studii dopadů hazardu na veřejné rozpočty a na zdraví obyvatel. Ministerstvo financí již několik let tvrdí, že na to „není čas“.

Reklama

Dle odhadů doplácí Česká republika ročně přes 40 mld na následky vyvolané hazardním hráčstvím.

Aktuálně je jediným řešením hazard ve stávající podobě zrušit. Jakékoliv pokusy o nastavení limitů prohry, o kvóty, kolik kasin může být v ČR, kolik automatů v jednom městě, selhaly, Ministerstvo financí pod vedením Miroslava Kalouska se rozhodlo, že bude za provozovatele hazardu bojovat za každou cenu – ignoruje nálezy Ústavního soudu, ignoruje Veřejného ochránce práv, který konstatoval hrubé porušování zákony ze strany Ministerstva financí. 

Ministerstvo financí porušuje zákon v tom, že:


  • povoluje hazard do bezprostředního sousedství škol, nemocnic, armády spásy, sociálek, úřadů práce, školek, kostelů… toto porušování zákona mapuje náš portál www.mapyhazardu.cz,

  • ignoruje obecně závazné vyhlášky obcí. Tam, kde obec zakáže svoje výherní hrací přístroje (VHP), povolí MF obratem daleko nebezpečnější videoloterní terminály (VLT), rulety ap.; navzdory tomu, že tím porušuje Ústavu České republiky,

  • povoluje hazardní přístroje na neomezeně dlouho, na 10 let a podobně, přestože ze zákona může nejdéle na jeden rok,

  • u svých přístrojů nenastavuje limity maximální vložené částky na jednu hru, ani maximální hodinové hry, ač v zákoně jsou tyto limity striktně uvedeny.


Pouze a jenom tímto extrémním porušování zákona Vám doteď mohly plynout takové finanční prostředky.

Uvědomujeme si, že daná problematika je složitější v tom, že ne všechny druhy hazardu (kursovní sázky, sportka)
jsou společensky nebezpečné. Snažit se získat procenta ze zisku konkrétně těchto tipů sázkových her, je legitimní. Bohužel, vinou špatné legislativy nelze příjmy těchto druhů společensky tolerovatelného hazardu oddělit od příjmů z hazardu tvrdého, mnoho společností (například SYNOT), provozuje obé současně. Přijímáním odvodů na veřejně prospěšné účely od těchto společností podporujete jejich podnikání v celém rozsahu.

 

 

Vězte, že pokud se podaří při společném tlaku obcí, Ombudsmana, různých občanských sdružení donutit prostřednictvím Ústavního soudu Ministerstvo financí dodržovat Ústavu a zákony České republiky, klesne počet hazardních přístrojů na zlomek. A jelikož zcela dominantní příjmy hazardu tvoří právě „výdělek“ z hazardních přístrojů, „výdělky“ provozovatelů hazardu řádově poklesnou. Tím poklesnou i Vaše případné příjmy od těchto „mecenášů“. Poklesnou samozřejmě i obcím a státu, v úhrnu to ale bude znamenat, že stát nebude muset vydávat desítky miliard ročně na zmírňování dopadů hazardu a bude mít více peněz na financování Vašich chvályhodných aktivit. Stejně tak se v prostředí, které není zamořeno hazardem (a korupcí) přirozeně objeví více skutečných mecenášů, kteří nebudou mít odvody na „veřejně prospěšné účely“ diktovány zákonem a jejichž příjmy budou pocházet z legitimních zdrojů.

Prosíme Vás proto o přesný opak, než je lobbying za přísun peněz z hazardu. Pokud máte příjmy z hazardu (tj. od závislých a nemocných gamblerů, kteří peníze na úkor své rodiny, zaměstnání a mnohdy i života do automatů naházeli), tak se jich, prosíme, vzdejte. A lobujte u zákonodárců za to, ať přijmou novelu zákona, která hazard skutečně a plošně omezí, žádejte po svých zastupitelích, ať ve Vaší obci zakáží hazard (viz k tomu naše publikace Jak ve Vaší obci regulovat hazard, http://www.osbrneni.cz/regulace-hazardu/manual), pomozte nám dostat naší republiku na úroveň civilizované země, kde se byznys založený na destrukci statisíců osob nesnaží společensky legitimovat skrze drobné, co ze svých miliardových výnosů sype na „veřejně prospěšné účely“.

Pokud s naším přístupem souhlasíte, dejte to prosím vědět i ostatním.

Problematika loterního zákona je složitá, v tomto dopise jsme jen nastínili některé aspekty, rádi vám poskytneme detailnější informace o důsledcích paragrafových znění nebo navedeme na odvážné starosty a starostky, kteří se rozhodli ve svých obcích zakázat hazard hned a to včetně toho povolovaných Ministerstvem financí.

Za občanské sdružení Krnění

Matěj Hollan a Hana Chalupská

Zdroje:

Casino Watchhttp://casinowatch.org/


Studie hazardních her v České republice a navrhované změny, Josef Novotný, Senát České republiky, 2008, http://stophazardu.cz/uploads/assets//dokumenty/Studie-hazardnich-her.pdf

 

Narůstající objem hazardu v ČR na příkladu VHP a IVT, Karlova univerzita, 2010, http://stophazardu.cz/uploads/assets//hazard-v-cr-analyza.pdf

 

Přehledový článek na téma Patologické hráčství – souhrn faktů a aktuální situace v ČR, Občané proti závislostem, o. s., 2011, http://files.obcaneprotizavislostem.cz/200000926-e290ce5422/patologicke-hracstvi-APA2011.pdf

 

Výroční zpráva BIS za rok 2010:

  „Některým soukromým subjektům se podařilo úspěšně ovlivnit legislativní proces. Terčem lobbistického tlaku se staly předpisy z oblasti regulace hazardu a energetiky.“, „Aktéři balkánského organizovaného zločinu se na území ČR věnují především obchodu s omamnými a psychotropními látkami. Tyto kriminální aktivity jsou doprovázeny snahou o legalizaci výnosů z trestné činnosti prostřednictvím investic do nemovitostí, popř. prostřednictvím provozování hazardních her.http://www.bis.cz/n/2011-09-07-vyrocni-zprava-2010.html

 

Výroční zpráva BIS za rok 2009:

  „BIS zachytila několik signálů o zájmu organizovaného zločinu převést do ČR aktivity související s hazardem. Jde o reakci na plošný zákaz hazardu v Ruské federaci v polovině roku 2009. Pro takové skupiny je ČR vzhledem k poměrně benevolentní legislativě vhodnou destinací. Propojení některých kasin a heren na organizovaný zločin není v ČR výjimkou ani v současnosti. Příliv a zvýšená konkurence hazardních společností by mohly vyústit např. v násilné konflikty mezi kriminálními skupinami, které takové podniky ovládají.“, http://www.bis.cz/n/2010-06-16-vyrocni-zprava-2009.html.

 

Průběžná zpráva o šetření postupu a rozhodování Ministerstva financí při povolování sázkových her provozovaných pomocí různých technických herních zařízení , Veřejný ochránce práv, červenec 2011:

Nepochopitelnost nerespektování pravidel zakotvených ustanovením § 17 odst. 11 loterijního zákona a obecně závazných vyhlášek obcí je v tomto případě umocněno pochybením ministerstva, v jehož důsledku se sázkové hry provozované prostřednictvím jiných technických herních zařízení stávají mnohonásobně rizikovějšími ve srovnání s VHP. Ministerstvo tedy zřejmě zcela absurdně schvalovalo umístění jiných technických herních zařízení v místech, na nichž by nikdy nemohlo povolit umístění VHP – zařízení mírou hazardu méně „nebezpečná“

Za evidentně nezákonné považuji současné nerespektování obecného zákazu zakotveného první větou ustanovení § 17 odst. 11 loterijního zákona, které ministerstvo „přiznalo“ sdělením: „Z uvedeného vyplývá, že se Ministerstvo financí zabývá regulujícím ustanovením § 17 odst. 11 loterního zákona pouze v případě, když obec vydá OZV k regulaci VHP.

http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/STANOVISKA/Ostatni-organy/2601-10-BK-ZZ.pdf.