Reklama
 
Blog | Matěj Hollan

Kalouskova hazardní jedenáctka: Mezi Ústavou České republiky a hajzlpapírem neděláme rozdíl

Ústavní soud se zlobí. Hodně se zlobí. Ministerstvo financí vedené (místo)předsedou TOP09, Miroslavem Kalouskem, se rozhodlo, že z Ústavy a judikátů Ústavního soudu udělá luxusní hajzlpapír. Ve jménu úspěšné honby za prvenstvím v disciplíně „největší koncentrace hazardních přístrojů na světě“. A jen tak mimok přitom knockautovalo právní stát způsobem, o jakém se ještě za sto let budou tradovat legendy.

 

Ze sportovního hlediska je nutné Kalouskovu urputnost ocenit. Za svým cílem udělat z Česka dlouhodobě suveréna v počtu hazardních přístrojů šel doslova i obrazně přes mrtvoly. Stovky či tisíce mrtvých gamblerů, patrně statisíce silně a velmi těžko léčitelných závislých, rozpady rodin, pády do dluhové pasti, loupeže a vraždy na straně jedné a důsledné ignorování zákona o loteriích, Listiny základních práv a svobod i rozhodnutí hlavního rozhodčího, Ústavního soudu, na straně druhé.


Jako hlavní manager si dokázal obstarat bezchybně šlapající tým. Hlavním trenérem tajemného „Odboru 34“, který má starosti povolování hazardních přístrojů, udělal spolehlivého Ing. Karla Koryntu a samotný manšaft tvoří jedenáctka sehraných ouředníků, schopných orazítkovat libovolný počet povolení pro automaty denně.

I z hlediska politického je nutné holt vzdát Kalouskovi hold. Učinit z republiky světovou výspu hazardního businessu a nejlepší pračku špinavých peněz široko daleko je určitě naprosto legitimní politický cíl.

Reklama

Dojem kazí jen to, že naše demokracie je postavená na principech právního státu a jako jeden ze tří pilířů deklarovánu moc soudní. Pro právní teoretiky je k dispozici zajímavá úloha: „Kolik má právní stát životů?“. V oblasti legistlativy hazardu umřel totiž mnohokrát.

 

První život

"Rozdíl" mezi VHP a VLT po odmazání nápisůPoprvé umřel tehdy, když si Ministerstvo financí usmyslelo, že pro videoloterní terminály (VLT) neplatí zákon o loteriích. Ač tyto přístroje vypadají stejně jako výherní hrací přístroje (VHP), hraje se na nich stejně jako na VHP a jejich výrobní proces je stejný. Konkrétně se vražda odehrála prostřednictvím výkladu slova „přiměřeně“: Ministerstvo má podle § 50, odst. 3 povolovat videoloterní terminály a další technická hrací zařízení „přiměřeně“ části 1. – 4 zákona.

Slovo „přiměřeně“ se podle Legislativních pravidel vlády (Čl. 41) liší od slova „obdobně“ tak, že „obdobně“ se aplikují paragrafy v plném rozsahu, na věci, které tuto plnou aplikaci umožňují. „Přiměřeně“ se aplikuje v maximální možné míře tam, kde je to z podstaty věci možné (stejné ustanovení o omezení rychlosti bude platit pro dieslová i benzinová auta), a v modifikované podobě tam, kde to „obdobně“ možné není (proces spalování je u nafty a benzínu odlišný, takže předpisy pro motory musí být přizpůsobené konkrétním vlastnostem spalovacích hmot). Zákonodárce při tvorbě zákona o loteriích totiž odkazoval na použití čtyř částí loterního zákona pro povolování předem neznámé loterie, jelikož nemohl tehdy vědět, zda bude možné konkrétní ustanovení zákona uplatňovat v plném rozsahu, nebo jen přiměřeně.

Slovo „přiměřeně“ proto nemůže pro povolování VLT znamenat nic jiného než nutnou aplikaci všech ustanovení zákona o loteriích, u nichž je to z povahy věci možné.

Ministerstvo se však rozhodlo – a toto rozhodnutí drží doteď – že slovo „přiměřeně“ vyloží jako „absolutně vůbec nijak, v žádném případě, prostě proto, nashledanou“. A tak stále povoluje hazardní přístroje všude, do budov zakázaných zákonem i do jejich sousedství, až do roku 2019 (VHP lze povolit maximálně na rok), bez omezené maximální vsazené částky, bez nastavení maximální hodinové prohry, takže na přístrojích ministerstva lze za večer prohrát cokoliv (tedy v rozporu s § 17, odst. 4 6).

Právě proto je u nás zapotřebí hazard v této formě zrušit – neregulované „nastavení“ těch bedýnek je vražedné. Stejně jako kdyby se v každé samošce prodával komukoliv a v libovolném množství pervitin či heroin.

Více o tom viz zápis ze semináře Ministerstva vnitra „Pravomoc obcí při regulaci a zpoplatnění loterií a jiných podobnýc her„, kap. 7 „Úvahy veřejného ochránce práv nejen o rozhodovací činnosti Ministerstva financí při povolování „jiných technických herních zařízení„, str. 21 – 27. 

Druhý život

To si tenkrát, v květnu roku 2009, ministerstvo do vlastní metodiky napsalo, že pro vydání povolení VLT bude požadovat písemný souhlas obce a „v případě, že žádost prohlášení žadatele obsahovat nebude, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstvo financí povolení nevydá“. Ještě před vstupem této metodiky v platnost ale Kalouskova jedenáctka obvolala všechny důležité provozovatele hazardu, ať si preventivně nechají obratem vydat desetileté generální povolení. Asi to všichni nestihli, a tak ministerstvo metodiku precizně ignorovalo i po vstupu v platnost.

Druhý život byl definitivně dokonán po přijetí další metodiky, která platí od 16. srpna 2010. Kalouskova jedenáctka ji neochotně přijala po naléhání Veřejného ochránce práv (viz Zpráva za 2. čtvrtletí roku 2010, bod str. 14). Metodika obsahuje ustanovení, že hazardní přístroj není možné povolit tam, kde platí obecně závazná vyhláška podle § 17, odst. 11, tj. populárně vyhláška o sousedství.

Hazardní přístroje MF povolená v rozporu se zákonem mezi srpnem 2010 a únorem 2011Souhlas obce, dle metodiky z roku 2009, šel ještě nějak podvrhnout ze strany žadatele o povolení. Nyní už bylo vše v plné kompetenci Kalouskovo boys. Jak jsme zjistili v občanském sdružení Brnění, ministerstvo to porušilo jen v Brně, za půl roku platnosti metodiky, více než 1000x. Iniciovali jsme proto hromadné podání žádosti o přezkum, ke kterému se připojilo přes 400 občanů, a vyzvali jsme MF, ať přezkoumá nelegální povolení. Když se několik měsíců nedělo nic, získali jsme prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím od ministerstva lakonický přípis, že nebudou dělat nic, ať si trhnem nohou.

Třetí život

Okolnosti ztráty třetího života jsou velice pohnuté. Ministerstvo financí se rozhodlo ignorovat nález Ústavního soudu z června 2011, v němž Ústavní soud posuzoval ústavnost obecně závazné vyhlášky Chrastavy a řekl, že obce mají a vždy měly pravomoc regulovat hazard na svém území. Ministerstvo tedy postupovalo vždy protizákonně, když povolení vydávalo bez ohledu na vyhlášky obcí. Ústavní soud explicitně poukázal na § 43 zákona o loteriích, kde je v řečeno, že (1) Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, zruší povolení, jestliže nastanou nebo dodatečně vyjdou najevo okolnosti, pro které by nebylo možné loterii nebo jinou podobnou hru povolit, nebo se ukáže dodatečně, že údaje, na jejichž podkladě bylo povolení vydáno, jsou klamné.

Místo, aby se ministerstvo o nález Ústavního soudu opřelo a povolení, jež vydalo v rozporu se zákonem a vyhláškami obcí, zrušilo, začalo vymýšlet srandovní právní konstrukce, proč to dělat nemůže. Třeba v komunikaci s Brnem začalo „mystifikovat“, jak je důležité, zda konkrétní „provozovna na specifikované adrese nevznikla historicky povolením výherního hracího přístroje v užším slova smyslu ze strany Města Brna“. Že tento právní blábol nelze opřít vůbec o nic, je jedno. Má to razítko ministerstva, tak to muší bejt pravda.


Současný život

Ve středu 7. září vynesl Ústavní soud rozsudek týkající se obecně závazné vyhlášky Františkových Lázní. Vyhlášku v plném rozsahu přijal a návrh Ministerstva vnitra (které má ze zákona pravomoc napadat obecní vyhlášky) na zrušení vyhlášky odmítl. Vyhláška Františkových Lázní se od výše zmíněné chrastavské liší v tom, že nebyla vydána podle zákona o loteriích, ale podle zákona o obcích. V tomto zákoně je v § 10, písm. a) dána obci pravomoc zajišťovat na svém území veřejný pořádek a omezovat činnosti, které jsou v rozporu s ním. Františkovy Lázně, s podporou republikové i městské policie, důkladně zdůvodnily, že ve zdejších hernách je veřejný pořádek porušován (mj. vražda obsluhy) a až na jedno casino provoz heren zakázaly.

Ústavní soud ve své řeči zejména znova a explicitně zdůraznil, že zákon o loteriích obsahuje ustanovení § 43, na základě nějž si museli být provozovatelé vždy vědomi, že o povolení provozovat automat mohou v průběhu doby jeho platnosti přijít. Řekl, že pokud Ministerstvo financí odmítá respektovat obecně závazné vyhlášky obcí a odmítá rušit povolení pro automaty, jež byly povoleny v rozporu s vyhláškami (v rámci celé republiky jsou to tisíce či desetitisíce automatů), a odmítá odebírat povolení pro automaty, které se v průběhu platnosti svého povolení ocitnou v zóně zakázané vyhláškami (přičemž kruciální je, že ministerstvo si odůvodnění, proč vydávat povolení v naprostém rozporu se zákonem na deset let, ne na rok, jako VHP, vycucalo z palce), zasahuje tím do pravomoci obcí vymezené Ústavou. Soud předestřel, že pokud bude ministerstvo v této protiústavní praxi pokračovat, bude mu nutné pravomoc povolovat hazardní přístroje odejmout.


Náš protiústavní ministr je ze všech protiústavních ministrů nejprotiústavnější

Jistě – je možné se tvářit, že úřad koná protiústavně bez vědomí ministra Kalouska…

Kalousek vede rezort od roku 2007, kdy nastal boom hazardních přístrojů nové generace – VLT – a jeho ministerstvo dělalo vždy vše pro to, aby se tu měla hazardní squadra jako v bavlnce. (Jo, vlastně chvilku to formálně vedl Kalouskův kůň, Edvard Janota, takže jeden rok podpory hazardu lze hodit na nebožtíka.)

Kalousek šel vždy hazardu na ruku – proti vůli své tehdejší strany, KDU-ČSL, např. povolil on-line hazard. Při červnové sněmovní debatě o novele zákona o loteriích – kterou ombudsman Varvařovský označil při jednání Ústavního soudu za protiústavní, posteskl si, že nemá pravomoc napadat protiústavní zákony, a vyjádřil přitom naději, že se najde dostatek zákonodárců, kteří novelu napadnou – se do Kalouska velmi adresně opřel poslanec VV, Josef Novotný (zvolen za SNK-ED):…Reakce ministra na mé upozornění byla vždycky stejná jako při mém upozornění na úvěrový podvod arogance, jistota, že mu to projde. (…) A byl bych rád, aby konečně se ty věci jasně napravily, protože Ústavní soud nám dal jasný impuls. Řekl, že nové technické hry jsou totéž co výherní hrací přístroje. A s tímto se musíme vypořádat i v té novele, kterou v současné době schvalujeme.

K současnému legislativnímu procesu. Ministr Kalousek tají stav hazardu a dodneška nedovolil ani zadání sociostudie, která by vám byla k dispozici, aby se ukázalo, v jakém stavu je hazard a jak dopadá na naši společnost, jak je to finančně vyjádřitelné…

Kalousek ho místo argumentace počastoval „osobně laděnou“ odpovědí: „když jsem založil TOP 09, tak pan poslanec Novotný, dříve starosta za ODS, později senátor za SNK-ED a Nezávislé a já nevím koho ještě, on toho vystřídal hodně, v tom roce 2009 projevil žhavou touhu kandidovat za TOP 09. Protože si toho pamatuji už hodně na této politické scéně, řekl jsem tenkrát jedinou větu: Jenom přes moji mrtvolu. Protože jsem neumřel, tak to také tak dopadlo. Což samozřejmě skončilo tak, že pan poslanec Novotný se stal lídrem za Věci veřejné. (…) Kdyby Věci veřejné byly stranou opoziční, tak bych jim řekl, že jim to přeji. (Poznámky ze sálu, např.: K věci!) Protože jsou stranou koaliční, tak jim říkám, že jim to nepřeji. Nicméně, veškeré útoky pana poslance Novotného jsou jenom malinkou, opravdu malinkou daní za to, že jsem tenkrát řekl tu větu, že jenom přes moji mrtvolu. Myslím si, že v tomto kontextu bychom měli umět zvažovat všechny jeho útoky na ty či ony členy vlády.“

Kalouskovo ministerstvo nebylo schopno za celou dobu jeho panování navrhnout kvalitní novelu loterijního zákona, nebylo schopno zpracovat analýzu dopadu hazardu na veřejné rozpočty a zdraví (ale prý „opravdu chybí“).


Ministerstvo financí svými protiústavními
a protizákonnými praktikami na jedné straně přivádí do rozpočtu nelegální miliardy dolarů, ale na straně druhé připravuje stát každoročně o desítky miliard, které stát musí vydávat na řešení sociopatologických jevů, které hazard vyvolává
na léčení závislých a na důsledky kriminality a praní špinavých peněz.

Ekonomicky nevýhodné činy ostatních ministrů a porušování zákona ze strany jim svěřených rezortů jsou oproti tomu banální. Kvůli případu „směšných“ 600 milionů, které vyhodila oknem Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU skrz podivnou zakázku na audiovizuální služby v době evropského předsednictví (kauza ProMoPro), Kalousek opakované vyzýval tehdejšího šéfa rezortu, Alexandra Vondru, že jestli má „v těle kouska cti, podá demisi ještě dnes“…  


Final Countdouwn

Co se týče činnosti našeho občanského sdružení Brnění, žádost o přezkum povolení hazardních přístrojů  jsoucích v rozporu se zákonem podáme samozřejmě znova; tentokrát na všechny brněnské hazardní přístroje – viz mapa pracující s údaji platnými k 13. červnu 2011. S oporou v aktuálním rozsudku Ústavního soudu a s předem vyvrácenými „argumenty“, kterými Ministerstvo financí odložilo předešlý podnět. K podobné aktivitě vyzveme i město Brno. Budeme také iniciovat obdobná podání napříč republikou, a to na základě údajů průběžně zjištěných pomocí aplikace www.mapyhazardu.cz.

Aktivita „zdola“ však nestačí. Ještě zásadnější je, aby obce přijímaly vyhlášky podobné té Františkových Lázní a Chrastavy a zakazovali provoz automatů na celém svém území (či s výjimkou jedné herny). Pouze hromadným tlakem, s oporou v Ústavním soudu a Veřejném ochránci práv, můžeme donutit Kalouska a jeho razítkovací jedenáctku, aby právní stát vetknutý do prvního článku Ústavy nespláchli – ve jménu hazardu – jednou provždy dohajzlu.