Reklama
 
Blog | Matěj Hollan

SPOZ obnovuje normalizaci: podepište antichartu!

Člověk by řekl, že od Strany přátel organizovaného zločinu ho jen tak něco nepřekvapí. Chyba lávky. Z následujícího čtení zamrazí. A nebo potěší. Podle toho, jak moc velká jste citlivka, cynik, nebo nostalgik.

 

Reakce na direktivní překopání kandidátek SPOZ Nejedlým a Mlynářem na sebe nenechala zejména ze strany Šloufa a místopředsedkyně Portové dlouho čekat. Oba dva se ozvali a Šlouf si svou mstu SPOZ řádně vychutnává. To nemohlo nechat SPOZ klidným. Místopředseda Kruliš proto rozeslal všem buňkám SPOZ výzvu, ať se proti Portové a Šloufovi jasně a rychle vymezí.


A odpovědi z místních a oblastních organizací se začaly hrnout. Zde jsou všechny, vstup na vlastní nebezpečí: http://www.spoz.cz/novinky-a-clanky/predsedove-mo/.

A zde je best of:
———

Reklama

Vážený pane místopředsedo,

MO Brno-Slatina nesouhlasí s útoky Dity Portové a spol. na SPOZ zvláště před volbami nám to kazí  reputaci a tedy i shazuje veškerou naši činnost.

SPOZDRAVEM Lubor Pospíchal

———
 

Do strany jsem vstupoval z obdivu k Miloši Zemanovi, osobně jsem po nocích rozvážel v krajských i prezidentských volbách propagační předměty a lepil plakáty. Miloši Zemanovi dlužíme práci, kterou od nás teď potřebuje. Musíme stát za ním a kroky, které směřují nejen k poškození SPOZ, ale i jeho samého, zastavit vší silou.
  

Hlásím se na obranu naší strany proti všem lhářům, lidem s uraženou ješitností a stěžovatelům, kteří mimo kritiky nikdy nic nedokázali.

Lukáš Čala
MO Kudlov
——–

Dobrý den,

Zasílám usnesení MO Znojmo – venkov. Organizace nesouhlasí s útoky Dity Portové a spol na SPOZ, zvláště před volbami, a tím kazí práci všem.

Valášková – předsedkyně MO Znojmo – venkov
——–
 

Členové MO Brno Starý Lískovec s maximálním nasazením bojují za úspěch strany při práci na předvolebních akcích v Jihomoravském kraji, žádáme, aby předsednictvo strany, nám zajistilo klid na tuto činnost, děkujeme.
 

SPOZdravem

Richard Němec
místopředseda KV JMK SPOZ
předseda MO Brno Starý Lískovec
———-

Všichni víme, že tato velmi nepříjemná situace, na SPOZ jako celek vrhá nepříjemné světlo a velmi škodí straně SPOZ jako celku, zejména v tomto nejdúležitějším období před předčasnými volbami 2013. Proto si Vás dovolujeme požádat o co nejrychlejší a nejradikálnější řešení celé situace, tak abychom se všichni mohli ještě usilovněji soustředit na svoji práci.
 

Přejeme Vám hodně sil a úspěchu nejen při řešení tohoto problému, ale zejména v následujícím období do termínu předčasných voleb 2013.

S pozdravem Ing. Miroslav Žiačik za MO SPOZ Jablůnka
———-
 

Domnívám se, že nejen já ale všichni slušní členové SPOZ a naši příznivci, se ptají, proč předsednictvo do současné doby celou věc neřeší. Z tohoto důvodu Vás žádám, abyste, co nejrychleji celou situaci rázně jedno provždy vyřešili.
 

Mgr. Josef Novák
MO Kroměříž
———-

Rezolutně odmítáme napadání vedení SPOZ některými našimi, stále ještě kolegy. Nehodláme se podílet na šíření těchto scestných názorů a postrádáme k tomuto počínání jakýkoli racionální důvod. Vnímáme to snad jedině, jako potřebu některých osob na sebe strhnout pozornost, zviditelnit se a posléze z tohoto profitovat. Jsme hluboce přesvědčeni, že je to nejen v rozporu s dobrými mravy, ale také zcela proti všemu co jsme společným úsilí za ta léta společně vytvořili.
 

Tímto bychom Vám a vedení naší SPOZ, chtěli touto cestou, vyslovit naši plnou podporu a ubezpečit  Vás, o naší důvěře a loajalitě.

Za MO SPOZ Stonava sepsal předseda Milan Žemlička
——–

Vážení kolegové, situace ve straně je dle našeho názoru velmi vážná a je třeba ji neprodleně řešit. Tímto vás vyzýváme k obraně dobrého jména SPOZ všemi možnými prostředky a vyjadřujeme vám naši plnou podporu. Zbývají nám tři týdny do voleb, proto je teď nezbytné, táhnout jako tým za jeden provaz. Kdo toho není schopen a hodlá stanu i nadále poškozovat, měl by zvážit, zda nebude vhodnější náš tým dobrovolně opustit. Pokud by mělo mediální poškozování SPOZ a tím i ničení naší letité práce přímo z našich řad pokračovat, navrhujeme ke zvážení vyloučení těchto lidí z naší strany. Myslíme si, že už jsme se za ty roky nadřeli dost, tak si teď nenechejme výsledky naší práce zničit!!

S přáním všeho dobrého
Bc. Jiří Pochylý
předseda MO SPOZ Kunovice
——–

Nehodláme se déle dívat na to, jak Miroslav Šlouf, Dita Portová, Vladimír Dryml a někteří další soustavně ryjí do naší strany a snaží se jí co nejvíce poškodit před mimořádnými volbami. Proto vás vyzýváme, abyste jako vedení SPOZ jasně zakročili proti tomu, že někteří lidé, kteří se tvářili ještě nedávno jako kamarádi, podlamují nyní důvěru SPOZ v očích veřejnosti.

Ondřej Kropáček
předseda SPOZ Praha 7 , člen KV Praha
——–
Prohlášení:
 

MO-SPOZ Pelhřimov je znechucená a pobouřená psanou štvavou kampaní v některých mediích, místopředsedkyní Ditou Portovou, na adresu cílově vybraných čelných představitelů naši strany.
Zakládali jsme společně MO-Pelhřimov za účelem lepší budoucnosti drtivé většiny občanů a jejích rodin.
Ten kdo rozvrací naše ideály podkopává autoritu v naších řadách a to na jakékoli úrovní, nemá místo v ní zůstat.

Proto navrhujeme vyloučení paní Diti Portové ze strany SPOZ.

Předseda MO-Pelhřimov: Daniel Handlovič
——–
Vážení členové SPOZ, příznivci této strany, voliči,

nové volby do poslanecké sněmovny ČR se blíží mílovými kroky a ruku v ruce s tím, se množí i různé hanlivé útoky nejen na naši stranu SPOZ, ale i na celou středo-levicovou a levicovou scénu v naší zemi. Jak to již bývá zvykem, mnoho prospěchářů v honbě za větší mocí a vyšším ziskem majetku bojuje za přední místa kandidátek, která by je mohla posunout vstříc kýženému vlastnímu cíli. Ne všichni jsou jako oni. Proto, když se někdo takový odhalí, je více než na místě, ukončit jeho působení nejen v naší straně, ale i ve stranách jiných, protože to dlouhodobě nemůže být ku prospěchu ani nám – členům, ani občanům České republiky. Mediální kampaň v negativním směru bude s blížícím se termínem voleb zcela jistě gradovat, proto se my slušní nedejme a svorně čelme všemu zlému co nás potká, protože jedině to nás posílí. S úsměvem sleduji vyjádření některým bývalých i současných politiků nebo bývalých členů SPOZ či členů jiných a to zejména pravicových stran, kteří se „ve dne, v noci“ snaží najít nějakou špínu na tu či onu mladou stranu, která dosud nebyla nikdy u moci. Je to pochopitelné – STRACH. Mají obavy, a oprávněně, že se tyto alternativy k současným velkým parlamentním stranám prosadí a „ukradnou“ jim domnělou moc a vliv. Vždyť vzpomeňme na staré známé úsloví – „potrefená husa nejvíce kejhá“. Proto čekejme, že těchto „hus“ bude přibývat, a je tomu tak dobře.

Mnoho zdaru do dnů příštích přeje

Mgr. Tomáš Beroun
Předseda MO SPOZ Moravské Budějovic
——–
Předmět: nesouhlas

Organizace SPOZ Holasice okr.Brno – venkov nesouhlasí s útoky p.Portové na SPOZ

S pozdravem
Bunďálek Pavel předseda SPOZ Holasice a člen
KRKK Jm SPOZ
——–
Základní organizace SPOZ Radošov plně stojí za vedením SPOZ a odsuzuje  mediální kampaň proti SPOZ vedenou výše uvedenými.

Jsme toho názoru, že sporné otázky se mají řešit na stranické půdě a nezatahovat je do médií, která jsou pravicová a zneužijí je ke kampani proti SPOZ a levici obecně.

Vedení stran má naši plnou podporu.

Za základní organizaci SPOZ Radošov
František Semrád předseda
Jaroslav Dvořáček místopředseda
——–

Vážený pane předsedo,

v návaznosti na sled událostí v naši straně Vás chceme ujistit, že nadále máte naši podporu. Je však nutné oprostit se od všech, kteří se rozhodli naši stranu poškodit a svůj osobní prospěch povýšit nad prospěchem celku, tedy naši strany. Nastal čas rozhodně říci NE všem, kteří si neuvědomují, že svými činy v očích veřejnosti deklarují práci vedení strany a většiny členské základny v negativním světle.

Předsednictvo naši strany musí jednoznačně svými činy a kroky ukázat sílu ZEMANOVCŮ a jedním hlasem deklarovat, že drtivá většina táhne za jeden provaz.

S pozdravem
Boubeníček Mario – předseda MO SPOZ OPAVA
————-

MO SPOZ v Havlíčkově Brodě zaujímá k událostem a personálním změnám v SPOZ následující stanovisko:
nesmíme dovolit, aby jméno prezidenta Miloše Zemana a celé SPOZ bylo jakkoliv zneváženo či poškozeno a jednoznačně se stavíme za vyloučení členů, kteří úmyslně poškozují SPOZ.

Podporujeme současné vedení SPOZ s předsedou Zdeňkem Štenglem.

Ing. Milan Kašpar,CSc.
předseda MO SPOZ Havlíčkův Brod
——–

Přestaňte prosím už s tou Vaší štvavou kampaní. My všichni Zemanovci bychom se měli semknout a táhnout za jeden provaz abychom uspěli a dokázali lidem, že jsme tady pro ně a ne oni pro nás!!! Nedělejte ostudu před celým národem!!! Vrhá to špatné světlo nejen na celou SPOZ ale taky na Miloše, prezidenta, který vzešel z přímé volby občanů, který se těší velké oblibě a je…naším čestným předsedou !!! Nebo chcete aby celá naše práce šla do kytek? Pokud jste členy strany a je jedno jaké, v našem případě SPOZ, z vlastního přesvědčení o jejím programu, a chcete pracovat pro lidi, pak Vám musí jít především o plnění programových cílů a největším úspěchem má být pro Vás spokojenost občanů, ne Váš osobní prospěch plynoucí z vašeho členství!!! S pozdravem předsedkyně MO SPOZ Mariánské Hory a místopředsedkyně SPOZ MSK Mgr. Ludmila Večerková

———

Pan Šlauf s vaničkou vylévá i dítě, potažmo dehonestuje lidi, které sám prosazoval. Jeho prohlášení, že jeho případné vystoupení ze strany až po volbách, až se uvidí, je nehorázné. A toto vidíme na vyloučení. Přeci skutečnost,že někdo založí stranu neznamená že když se po čase rozejde s jejími ideami, bude mít zaručenu nedotknutelnost.

Zakopání sekery do voleb voliči také vnímají. Pouze radikální řešení a pevný postoj vedení může uspět a vrátit nám důvěru. Nedopustíme, aby někdo poškozoval naší dlouholetou poctivou práci a naší jednotu.

MO Protivín
——–

Tak prosím všichni táhněme za jeden provaz. Ideálně Miloše. SPOZdravem Hollan!!!!