Reklama
 
Blog | Matěj Hollan

Tři citrónky pro Kalouska aneb novelou neurazíš

Do druhého čtení míří aktuálně tři návrhy novel zákona o loteriích. Pražská, vládní a návrh sociální demokracie. Jak se jednotlivé návrhy vypořádávají s problémem stále se zvyšujícícho počtu automatů, který s sebou nese stále vyšší počet závislých hráčů a z toho plynoucí rozpady rodin, zanedbávání péče o děti, osobní i firemní bankroty, krádeže, vraždy? A na druhé straně obrovské daňové úniky, praní špinavých peněz, nezákonné obohacování z nezákonných povolení?

Otázka na úvod – proč je třeba se regulací hazardu (automatů) zabývat?

Protože je jich u nás strašně moc a stále přibývají. Pomineme-li Las Vegas, tak nejvíc na světě. Herny, či hospody s automaty jsou na každém rohu. 

Závislost na automatech je jen velmi těžko léčitelná, lze srovnat se závislostí na tvrdých drogách. Nevýhodu mají gambleři v tom, že svou závislost vidí v běžném životě všude – poutačů na heroin či pervitin aspoň zatím nejsou města plná.

Za druhé je těch automatů tolik (třeba 120 000), že není v silách beztak nefunkčního Státního dozoru kontrolovat dodržování podmínek povolení.

Reklama

Za třetí ty samotné automaty jdou velice jednoduše „obalamutit“. Není problém přetočit počítací zařízení a vykazovat menší zisky.

Za čtvrté je směšně snadné – kvůli děravému archaickému zákonu – prát přes automaty peníze, prostřednictvím pseudosdružení, které tvrdí, že někdě v Ghaně stavější školku nebo že dělají v Uzbekistánu závody rallye. Viz seriál Hospodářských novin, kde končí peníze z hazardu.

Za páté – přestože klasické automaty (VHP) a jejich nová generace, videoloterní terminály (VLT) či obecně „technická zařízení“ jsou pro hráče uživatelsky totožné a neexistuje právní důvod, proč je posuzovat podle jiného paragrafu, tak právě tak se děje. Účelový výklad zákona umožnil boom nové a výkonnější generace automatů, která stojí nad zákonem – ministerstvo financí, které si uzurpovalo právo tyto novější automaty povolovat, se vzpírá jakýmkoliv pokusům obcí o regulaci a pakliže již vydá MF samo pro sebe nějakou metodiku povolování, tak ji důsledně ignoruje.

Tedy suma sumárum – stát vědomě dlouhodobě neřeší problém hazardu – nezajímá ho, kolik lidí je na této droze závislých, nezajímají ho sociální a finanční dopady závislosti, neřeší prevenci, nezajímají ho celkové ekonomické dopady.

Jak jednotlivé návrhy novel dnešní situaci řeší?

 

Pražská novela

Novela, kterou předložilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy, pouze dává obcím možnost regulovat vyhláškou i videoloterní terminály.

Novela neodstraňuje absurdní dělení automatů na „výherní hrací přístroje“ a „videoloterní terminály“ či „technická zařízení“.

Povolování VLT vydává na žádost ministerstvo financí, obec není účastníkem povolovacího řízení.

Ponechává dobu platnosti stávajících VLT, tzn. že faktická změna by nastala za cca 10 let, až doběhnou dnešní neuvěřitelně dlouhé doby povolení.

Podle novely: „Při povolování provozování interaktivních videoloterních terminálů a jiných podobných technických zařízení použije ministerstvo přiměřeně úvodní ustanovení a postupuje v souladu s § 17 odst. 2, 8, 9, 10, 11 a § 18 odst. 2 a 3„. Už dnes je ale v zákoně napsáno: „Ministerstvo může povolovat i loterie a jiné podobné hry, které nejsou v zákoně v části první až čtvrté upraveny, s tím, že v povolení budou všechny podmínky provozování podrobně stanoveny. Použije přitom přiměřeně ustanovení části první až čtvrté zákona.“ Slovíčko přiměřeně si MF vykládá, že na vyhlášky obcí nemusí brát žádný ohled. Vnitřní závazná metodika MF, platná od 16. 8. 2010, říká, že ministerstvo se musí řídit podle obecně závazné vyhlášky obce. Jak je vidět na mapě o. s. Krnění – http://www.osbrneni.cz/mapa-heren/mapa-beta – herny, které ministerstvo povolilo od onoho data 16. 8. 2010 a které se nacházejí uvnitř zelených polí, jsou v rozporu s touto metodikou (pozn.: mapa je zpracována pouze pro území městské části Krno střed, berte prosím proot v potaz proto centrální část Krna, na zbytku Krna pracujeme). Není důvod věřit, že MF bude respektovat vyhlášky obce, když tak něčiní doteď.

Novela neřeší finanční machinace, praní špinavých peněz, prevenci.

Nepomůže snížení počtu automatů. Stát dává od hazardu ruce pryč a pakliže se radnice rozhodne mít automaty všude, tak všude budou. Vytvoří se obrovské korupční tlaky, zastupitelé budou korumpování přímo či nepřímo různým balamucením, jak z peněz z hazardu budou mít zisk do rozpočtu a budou moci postavit dětem skluzavku… V Rakousku zkoušeli před několika lety model, kdy obce rozhodovaly ve svém správním obvodu o povolování hazardních přístrojů. Vznikla „patologická“ motivace volených komunálních politiků, proběhla řada korupčních skandálů a stát zpět upravil model na centrální povolování za partnerství dvou licencovaných soukromých subjektů (u nás by se to dalo přirovnat k PPP projektům).

 

Vládní (Kalouskova) novela

To stejné jako výše, krom toho se zabývá právním vymezením karetních her, ale hlavně ruší paragraf o sousedství!!!

Podle dnešního zákona nesmí být automat umístěn v sousedství škol, školských zařízení, zařízení zdravotní a sociální péče, budov státních organů a církví. Na základě zákona a judikátů NSS se za sousedství bere okruh cca 100 m. Zastupitelstvo může nadto vyhláškou tento okruh vymezit mezi 0 a 100 metry. V případě přijetí takové vyhlášky již úřad neposuzuje naplnění „sousedství“, ale striktně měří metry.

Faktem je, že tento paragraf je u nás velmi pečlivě ignorován a povoluje se všechno všude. Soustavné záměrné porušování paragrafu, který jediný z celého zákona paušálně reguluje hazard i bez obecní vyhlášky, snad ale není důvodem tento paragraf zrušit?!? V okamžik vstupu zákona v platnost si požádají všichni provozovatelné o povolení všude a budou ho muset dostat. Města nestihnout – když by náhodou chtěla – přijmout tak rychle vyhlášky, které by hazard omezily.

Novela neřeší nijak peníze, které plynou do rozpočtu nebo jsou odváděny na „veřejně prospěšné“ účely, tj. zpátky sobě.

Faktický důsledek této novely by bylo zvýšení počtu automatů (VHP + VLT + technická zařízení), kombinované s výše uvedeným zázemím pro korumpování komunálních politiků. Tento návrh lze bez pardonu označit za otevřeně prohazardní a nebezpečný.


Novela ČSSD

Jako jediná uchopuje problém trochu komplexně, vychází z loňského pokusu o novelizaci zákona.

Krom možnosti regulovat VLT se věnuje i zamezením finačních úniků: Zvyšuje daňovou sazbu na jednotných 22 %, vymezuje právní formy organizací, do kterých je možné odvádět povinnou část výdělku (takže nebude možné dát peníze akciovce, s.r.o nebo jednotlivci), konkretizuje účely, na něž mohou být peníze poskytnuty a dává povinnost zveřejnit informaci, na co peníze šly, ošetřuje, že sdružení, kterým se peníze dávají, nemohou být sdruženími provozovatelů hazardu či osob jim blízkých, zakazuje – s výjimkou mezinárodních sportovních akcí – možnost využití peněz z hazardu mimo území ČR.

V případě, že obec přijme vyhlášku proti VLT, současná desetiletá povolení skončí za 3 roky.

Obec má povinnost přijetí vyhlášky oznámit ministerstvu financí a je účastníkem povolovacího řízení.

Protože tato novela je jediná aspoň trochu propracovaná a aspoň trochu kazí hazardním společnostem byznys a zároveň je od opoziční ČSSD, lze předpokládat, že neprojde. Ale i kdyby prošla, tak ani ona neřeší nutnost razantní plošné regulace hazardu. Vše by bylo nadále v rukou snadno zkorumpovatelných komunálních politiků a dopad provozu automatů na zdraví obyvatelstva by zůstal pravděpodobně srovnatelný jako dnes, tj. nepřípustně veliký.

 

 

V této chvíli se těžko předvídá, co bude dál. Zdali vydrží vláda a projde tedy Kalouskův návrh? Zdali vůbec vydrží tato sněmovna a nebudou nové volby? S jistotou lze soudit, že přijde změť různých poslaneckých návrhů, které budou mít za cíl vytvořit paskvil, jenž se sice navenek bude tvářit, jak bojuje s hazardem, ale ve skutečnosti budou jen jeho důmyslnou podporou. Tak, jako dosud.

A pokud by náhodou prošla sněmovnou novela, která by nebyla bezvýznamná, Klaus ji – jak je ho dobrým zvykem – na základě smyšlených argumentů vetuje, jako loni. Narozdíl od minulého roku, kdy se „trefil“ do období konce funkčího období sněmovny, by jeho veto sice mohlo být přehlasováno, ale kdo ví…

 

Do budoucna

V naší republice zoufale chybí odborná studie dopadů hazardních her na zdraví obyvatel a na veřejné rozpočty. Nepřekvapivě jsme jediná země v Evropské unii – možná ještě Rumunsko – která žádnou takovou studii nemá. Bez ní se patrně nehneme, neboť zákonodárci nepochopí vážnost problému. Respektive nebudou chtít pochopit…