Reklama
 
Blog | Matěj Hollan

Vyzvěte Ministerstvo financí ke zrušení tisícovky nelegálně povolených hazardních přístrojů

Víte jaký je rozdíl mezi vránou a vránou? Vrána může létat.“ Tímto starým vtipem by se dal volně parafrázovat rozdíl mezi „vránou“ s přezdívkou výherní hrací přístroj (VHP) a vránou s přezdívkou videoloterní terminál (VLT). Obě vrány vypadají stejně, hraje se na nich stejně a jsou stejné, akorát první povoluje obec a vztahují se na ně vyhlášky a mají jakási omezení pro částku, kterou na nich lze prohrát, ale druhé vrány povoluje ministerstvo financí a jsou – dle aplikační politiky ministerstva – neregulovatelné.

Za poslední půlrok povolilo Ministerstvo financí v Krně v rozporu se zákonem více než 1000 svojich vran, bez ohledu na to, nebo spíš právě proto, že město si svoje vráno zredukovalo. Nyní je již skoro léto, vrány skutečné dávno odlétly, je proto načase vyzvat hromadně ministerstvo, aby i jeho hazardní vrány respektovaly zákon o loteriích a táhly pryč.

 

Najdi pět rozdílů

Na obrázku vidíte videoloterní terminál (VLT) a výherní hrací přístroj (VHP). Poté, co z nich byly vymazány nápisy, které byly jediným pro uživatele rozlišitelným parametrem. Schválně jestli poznáte, který je který (já jsem to už zapomněl).

Reklama

 

Jediné, co není na obrázku vidět, že jeden z těchto přístrojů je připojen do datové sítě, takže údaje, kolik člověk vhodil, prohrál či vyhrál, jsou vidět i v nějaké centrále. Druhý z přístrojů tento drát na připojení nemá. Uživatelsky to je nulový rozdíl.

Oba „typy“ se vyrábí jako stejný výrobek. Když mají herny objednávku na VHP, ale obec vyhláškou zakáže jejich provoz, strčí se do nich na poslední chvíli drát a prohlásí se za něco úplně ale úplně jiného. Tak mi to popisoval majitel jedné krněnské herny, usmívaje se, jak krásně na vyhlášku vyzrál.

Pokud by stejný metr platil i v jiných oblastech, tak by ekvivalentně bylo v silničním zákoně napsáno, že na normální auto, s klasickým otvíráním klíčky, potřebuje člověk řidičák. Ale když má auto s otvíráním na dálkové ovládání, tak nepotřebuje nic, nevztahují se na něj pravidla silničního provozu a nelze ho za nic pokutovat a trestat.

Automaty se liší od automobilů v tom, že nejezdí po ulicích a že se člověk za hru na nich většinou stydí a okázale se s ní nechlubí. Často se jeho závislost zjistí až po mnoha letech, spolu s mnohamilionovým dluhem. Proto mohla praxe dospět do dnešního stavu, kdy se obec může snažit, seč jí zákony dovolují a zakazovat vyhláškami výherní hrací přístroje, ale ministerstvo na tom samém místě obratem povolí svoje terminály.

 

Pro ministerstvo financí nadále zákon neplatí 

O Krnu sice nelze tvrdit, že se snaží, seč může, nicméně od 1. ledna 2010 platí vyhláška, která zakazuje umístění VHP ve vzdálenosti 100 m od škol, školských zařízení, zařízení zdravotnické a sociální péče, budov státních orgánů a církví. Ministerstvo financí podobné vyhlášky obcí dlouhodobě ignorovalo, až po intervenci Veřejného ochránce práv začala 16. srpna 2010 platit nová metodika pro povolování, v níž ministerstvo deklarovalo, že:

Věta první ustanovení § 17 odst. 11 zákona: „11) Provozování výherních hracích přístrojů nesmí být povoleno ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož i v sousedství uvedených budov.“  se týká nejen VHP, nýbrž za využití ustanovení § 50 odst. 3 zákona také sázkových her povolovaných podle ustanovení § 50 odst. 3 zákona. (…) V případě, že obec OZV stanovuje (zkracuje na méně než 100 m) konkrétní vzdálenost pro provoz VHP, odbor 34 v rámci posuzování žádosti o povolení provozování požádá obec o stanovisko k umístění sázkového zařízení.

Jaké však bylo naše překvapení, když jsme před nedávnem zjistili, že ministerstvo od doby vstupu metodiky v platnost povolilo na území Krna 1412 nových videoloterních terminálů! Jak je vidět na našich mapách, tak v naprosté většině v rozporu s vyhláškou, tj. vlastní metodikou, tj. se zákonem. Přístroje ministerstva financí jsou povoleny přímo v budově policie (státní orgán), v budově, kde sídlí lékaři (zdravotnické zařízení), vedle a naproti Armády spásy (zařízení sociální péče), těsně vedle kostela (budova církve), těsně vedle školy.

Ministerstvo navíc zvládlo takřka v 500 případech porušit současně i další vyhlášku, která v Krně reguluje hazard přímo v konkrétních ulicích či oblastech. Jedná se například o sociálně vyloučenou lokalitu Bronx, (zde ministerstvo povolilo 79 nových terminálů), o radiálu Lidická, Štefánikova, Palackého, která by měla být výstavní městskou třídou (124 nových povolení), či o ulici Křenovu (67 povolení).

Vláda, co v rétorické rovině deklaruje, jak bojuje s korupcí a jak šetří, ve skutečnosti prostřednictvím Ministerstva financí ve velkém porušuje zákon o loteriích, podporuje lidi v tvorbě či utužování jejich závislosti, vyhrocuje zdravotní a sociopatologické problémy související s patologickým hráčstvím, podporuje praní špinavých peněz, podporuje daňové úniky.

 

Požadujte po ministerstvu zrušení povolení pro hazardní přístroje

Tuto hru však není záhodno s ministerstvem hrát. Proč se nechat opíjet rohlíkem, že ten stejný přístroj se dvakrát jmenuje jinak a platí pro něj jiné, respektive žádné zákony? Ve snaze po nápravě jsme proto v občanském sdružení Krnění, ve spolupráci s o. s. Občané proti závislostem, vytvořili v souladu s ustanovením Hlavy IX. zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, podnět k zahájení řízení z moci úřední, tzv. žádost o přezkum.

Vyzýváme v něm ministerstvo, ať přezkoumá všechny povolení pro automaty, které vydalo mezi 16. srpnem 2010 a dneškem, a prosíme Vás, abyste se k tomuto podnětu připojili i Vy. Jednoduše tak, že z webové stránky http://www.osbrneni.cz/regulace-hazardu/zadost-o-prezkum odešlete připravenou žádost také. Stačí zadat své jméno, bydliště a email a podnět se odešle na přednastavenou adresu podatelny ministerstva financí.

Kdo chce, může si také podnět stáhnout ve formátu .doc, doplnit svoje údaje a poslat jej ministerstvu s elektronickým podpisem ([email protected]) či v listinné podobě poštou na adresu:

Ministerstvo financí

Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Letenská 15, poštovní přihrádka 77

118 10 Praha 1 – Malá Strana

 

Dle § 42 zák.č. 500/2004 Sb., Správní řád, je Vám povinno MF ČR sdělit do 30 dnů zda řízení zahájí či nikoliv. Správní řízení musí být pravomocně skončeno do jednoho roku, jinak je dle zákona promlčeno. MF ČR může vzhledem ke stavu správního spisu použít § 98 Správního řádu – zkrácené přezkumné řízení.

 

Zdali bude náš podnět úspěšný a protiprávně vydaná povolení zruší, nevíme. Právní nárok toto zrušení vymáhat nemáme. Domníváme se, že ministerstvo začne konat jedině tehdy, pokud pochopí, že s tímto flagrantním ignorováním zákonů, jakož i se samotným jádrem věci, že Česko je největším hazardním rájem na světě, nesouhlasíte. Jisté je, že bez toho, aniž by se proti nedodržování zákonů a bujení hazardu začali ozývat občané-voliči, nic se ohledně přístupu státu k této problematice nezmění.

 

Jak s podnětem ministerstvo naložilo, jakož i další novinky týkající se hazardu se dozvíte na našich stránkách, http://www.osbrneni.cz/regulace-hazardu.