Reklama
 
Blog | Matěj Hollan

„Chcete být Čechem?“ „Děkuji, nechci.“ Šumavský CzechTek 2011

Na základě šumavských události jsem si uvědomil, že jsou-li v českém národě zastoupeni většinově lidé, kteří schvalují (anebo k nim mlčí) policejní zákroky proti osobám blokujícím kácení Národního parku Šumava, tak příslušníkem tohoto národa být nechci.

 

I kdyby nakrásně byla Správa NP Šumava při inkriminované těžbě v oblasti Ptačího potoka v právu, což není, protože stejně jako v mnoha stech případů stát lže, případně má pitomé právníky a svou lež si ani neuvědomuje, tak přesto je provedení policejního zásahu neakceptovatelné. Tímto násilným způsobem – vyhrožováním, zesměšňováním, týráním, záměrným způsobováním silné bolesti – nejedná policie ani s nácky. Asi je to tím, že mezi přírodními vědci a ekology nemají příslušníci policejního sboru tolik kámošů. Asi je to tím, že policistům v plzeňském kraji velí sadistická kreatura, plk. Jaromír Kníže, velitel legendárního brutálního zásahu na CzechTeku 2005, proti lidem tancujícím na louce. Nový Knížeteho zásah, tentokrát proti lidem stojícím v lese, trvá již třetí týden, brutalita se stupňuje a národ tomu tleská. (Jestli Vás baví podepisovat, zde můžete podepsat výzvu policejnímu prezidentovi, aby ho neprodleně odvolal: http://www.sumavapro.cz/vyzva-policejnimu-prezidentovi/.)

Byla-li by zde skutečná demokracie, což neznamená Klausem prosazovaný a bohužel prosazený klausismus, kde člověk jednou za 4 roky volí a pak má držet hubu – to není od totality v ničem zásadním rozdílné – tak by se s vědci a s lidmi, kteří vyjadřují nenásilnou formou svůj občanský postoj, jednalo. Stráský, který byl do čela parku dosazen právě proto, že problematice nijak nerozumí, vyhodil z Rady národního parku většinu vědců (zbytek na protest odešel), tím záměrně přesunul spor z roviny vědecké do roviny ideologické, zahájil ideologickou čistku stromů, názorů a dost možná i lidí a najal si za 150 000 měsíčně z našich daní PR agenturu Bison & Rose, aby šířila pavědeckou propagandu. Jako zpráva z jiné dimenze působí ve světle toho faktu nejnovější stanovisko ministra životního prostředí, Chalupy, že „znovu připomínám, že jsem proti jakémukoliv politizování tohoto problému, jde o odbornou nikoliv politickou záležitost a sbírání politických bodů na úkor přírody odmítám.

 

Reklama

Bez ohledu na pravděpodobnou zbytečnost jsem napsal včera všem našim zákonodárcům tento dopis:

———————————————————-

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážené senátorky a senátoři,

rád bych Vás informoval o podstatných záležitostech v šumavské kůrovcové kauze. (…)

Na úvod: Zajímá-li Vás vědecké hledisko, tedy to, zda je v dané lokalitě u Ptačího potoka (http://mapy.cz/s/1CBx) smysluplné zasahovat z hlediska zabránění šíření kůrovce a zda vůbec v jádrových zónách NP Šumava zasahovat, zde jsou odkazy na vysoce relevantní stanoviska odborných institucí a vědců:

Stanovisko pracovníků Centra pro výzkum biodiverzity k otázce regulace kůrovcové gradace v Šumavském národním parku

Tisková zpráva Stínové vědecké rady NP Šumava

Prohlášení Karla Matějky, člena Stínové věděcké rady

Otevřený dopis České společnosti pro ekologii

Uvedené názory prezentují postoj stovek vědců ze všech vědních týkajících se oborů. Shodují se na tom, že kácet v dané lokalitě je nesmyslné jak pro účel zastavit šíření kůrovce, tak z důvodu zničení ekosystému v dané lokalitě. (…)

Pokud Vás odborné argumenty nezajímají, nebo nemáte na jejich studium čas (což respektuji), věřím, že Vás budou zajímat argumenty právní (zda stát prostřednictvím Správy NP Šumava koná v souladu se zákonem) a chování policie k lidem vyjadřujícím pokojně svůj názor.

Co se týče právního aspektu, odkazuji na zveřejněné shrnutí, které předpisy Správa NP porušuje: http://www.sumavapro.cz/porusene-zakony/.

Podotýkám, že ač se v NP kácelo i za minulého vedení, byly tyto zákony dodržovány. Po instalaci doktora Stráského, který do médií opakovaně prohlašoval, že ho zákony nezajímají, se však Správa NP Šumava rozhodla předmětná ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny ignorovat. Ani často odkazované vyjádření České inspekce životního prostředí, kde ČIŽP konstatovala, že se nemusí zahajovat řízení o výjimce na biotu kvůli zásahu do biotopu tetřeva hlušce, na porušování zákona nic nemění. ČIŽP není správní orgán, který o tom, zda se má řízení o výjimce zahájit, rozhoduje, její názor je v tomto de facto irelevantní, nadto v předmětné lokalitě žijí další tři chránění živočichové, a i při případném získání těchto výjimek je třeba získat ještě výjimky z užití intenzivních technologií a získat kladné posouzení vlivu na životní prostředí v území Natury 2000. 

Rozhodnutí klatovského okresního soudu o předběžném opatření (adresovaného Hnutí Duha, nikoliv všem občanům ČR, jak se někdy mylně uvádí) také nic nemění na porušení tří ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny. Soud rozhodoval jen na základě zákona o lesích, který však na území NP Šumava nelze samostatně aplikovat.

Podrobněji na odkazované stránce http://www.sumavapro.cz/porusene-zakony/.

Jsem přesvědčen, že ať je Vaše nazírání na další směřování Šumavy jakékoliv, nemůžete souhlasit s flagrantním ignorováním zákona, jak to předvádí ve svém ideologickém boji Správa NP Šumava, resp. její šéf Jan Stráský.

A pakliže pro Vás není tou nejpodstatnější věcí dodržování zákona, je tu nejzávažnější část celé kauzy. A to policejní brutalita a šikana páchána na občanech, kteří pokojným nenásilným způsobem vyjadřují svůj názor (který je opřen o výše zmíněné dva důvody – vědecky zdůvodněná zbytečnost zásahu a akcent na ochranu přírody a dodržování zákona). V prvé řadě je nutné zmínit, že blokáda nelegální těžby dřeva byla až nouzový krok, poté, co Stráský odmítal o svých záměrech diskutovat s odbornou veřejností a rozhodl se svůj laický názor prosadit silou.

Svědectví lidí, které policisté spadající pod plk. Jaromíra Knížete, velitele zásahu na CzechTeku 2005, týrali a šikanovali naleznete zde: http://www.sumavapro.cz/blokada-na-sumave/ozveny/. Škrcení, mlácení, ponižování, sexistické výhružky, čekání, až odejde kamera a svědci, aby týrání mohlo začít, to vše je na denním repertoáru příslušníku Policie ČR. K tématu posílám také odkaz na album, kde lidé sdělují, co jim policisté prováděli.

K věci je potřebné uvézt, že plukovník Kníže včera (10. 8. 2011) na TK Policie ČR uvedl, že všechny zákroky PČR byly v pořádku a že se nikdy nekácelo tam, kde byli lidi (viz záznam TK: http://bit.ly/r8UnZ3). Že je to vědomá lež dokazuje např. 10sec video na Youtube, http://youtu.be/AFZwti6tTos, kde strom padá přímo na několik osob. K tématu jsou i videa téhož autora tamtéž. Je zřejmé, a že ona proklamovaná bezpečnost osob mnohé příslušníky Policie nikterak nezajímala. Drsné video, jak policisté žádají dělníka o spuštění motorové pily, aby přehlušila pláč dívky, kterou se snaží policisté oddělat od stromu, zde: http://www.youtube.com/watch?v=-qhXTkQpgds

Pokud se ptáte, s kým policie tímto způsobem zacházela, tak to nejsou „blázni“, „magoři“ ani „ekoteroristé“, jak několik z Vás bohužel opakovaně prohlašovalo do médií i na plénu Senátu, ale z valné většiny vysokoškolsky vzdělaní lidé, studenti vysokých škol – v oborech týkajících se věci i v jiných – a vědci, kteří problematice rozumí mnohonásobně fundovaněji než doktor Stráský. Profily několika z nich si prosím prohlédněte zde: http://www.sumavapro.cz/lide. Na blokádě bylo celkově několik set osob, přesná čísla nevím. Podstatné je opakovat, že jejich chování vychází z vědecké argumentace několika set vědeckých kapacit. Že tyto mnohdy velmi erudované osoby nazýváte někteří z Vás výše uvedenými invektivami, svědčí o Vaší, nikoliv o jejich úrovni.

Domnívám se závěrem, že při normálním stavu společnosti by se při vznesení tolika vědeckých a právních argumentů zasedlo ke stolu (nebo do lesa) a problém by se vyřešil zde. To, co předvádí stát prostřednictvím Správy NP Šumava a Policie ČR, považuji za protiústavní totalitní praktiky, které – pokud je, jakožto ústavní činitelé, ihned nezastavíte – povedou k již započatému rozkladu právnímu státu a tím k rozvrácení demokratických základů fungování společnosti.

Děkuji za přečtení tohoto emailu a za následné z toho vyvozené činy. 

S pozdravem

Matěj Hollan

občan demokratického právního státu Česká republika

——————————————————


Několik vět ze svědectví blokádníků:

Když se mnou překračovali velkou prohlubeň, domluvili se a skočili. V tu chvíli mi vyvrátili ramena tak, že jsem se vysmekla a bolestí zakřičela, až mi vytryskly slzy. Dívali se, zda jsem při vědomí. Jeden z policistů se ke mně sklonil a řekl, že mrkám, takže je vše v pořádku.“

Jeden policista, který neměl na uniformě číslo a odmítl mi ho sdělit, ke mně přistoupil zezadu, oběma dlaněmi mi zakryl nos a ústa a zatlačil tak, že jsem nemohl dýchat. Druhý mě chytil jednou rukou za hrtan a silně zmáčknul. Zároveň co mě opakovaně dusili i škrtili, mě další policista silně bolestivě tlačil prsty za čelistním kloubem. Při tomto posledním zákroku mi ještě jiný policista stoupnul jednou nohou plnou vahou na levé lýtko. Při těchto zákrocích jsem hlasitě křičel, čemuž nečinně přihlíželi zbývající policisté, včetně členky antikonfliktního týmu. Jeden ze členů informační služby NP mi nasypal za krk mravence.“

Pak jsem byl ale jiným policistou bezdůvodně udeřen kolenem do hlavy i když jsem při zatýkání nekladl odpor. Dostal jsem strach a snažil jsem se vymanit. Policisté mne svalili do příkopu. Jeden z policistů mě chytil za hlavu a udeřil mou hlavou o silnici, následkem čehož jsem upadl na několik vteřin do bezvědomí.“

Pak mi začali rozebírat lezeckou výstroj. Vůbec tomu nerozuměli, sebrali mi ty části s jejichž pomocí jsem mohla slézt. Pak mi začali vykrucovat ruce a tahat za končetiny, působili mi hroznou bolest, aby mě donutili slézt, ale já už v té chvíli ani nemohla. Mlátili se mnou o strom. Bylo to v té výšce hodně nebezpečné pro mě i pro ně, oni to ale naprosto nechápali. To trvalo asi jeden a půl hodiny, bylo to šílený.“


V období totality šlo jaksi pochopit, že Češi byli z valné části posraní, báli se projevit a svým chováním dávali režimu legitimitu. Ale pokud se 22 let po revoluci, kdy Vás (já byl malej) stovky tisíc cinkaly klíči, nedokážete razantně ozvat proti totálnímu selhání státu, který se rozhodl bojkotovat vlastní zákony a s občany komunikuje policejní šikanou a týráním, tak běžte dohajzlu. Běžte dohajzlu s kecama, že „ekoteroristé“ nelegálně vstupují do prostoru vymezeného pro těžbu a je potřeba proti nim razantně zakročit. Se svýma přirovnáníma, že „kdyby mně vstoupili na můj pozemek, taky bych na ně poslal policii“. S kecama, že policie má právo zakročit jakkoliv silně, pokud neuposlechnete její výzvy. Že lidé, kteří na Šumavě nežijí, do toho nemají co mluvit. Jste totalitní sráči a na základě Vašeho vyjadřování a jednání je dobře vidět, proč český „národ“ tak ochotně kolaboroval s nacisty a posléze stejně ochotně s komunisty. Budete ochotně kolaborovat s jakoukoliv zrůdnou státní ideologií a podepisovat anticharty a podporovat zásahy proti reakcionářům. Vše jistě na základě zákonů, byť třebas norimberských. A že ryba smrdí od hlavy se pozná, když hradní kolona hájí pod rouškou svobody slova fašoidní výlevy sebe samých a své věrné gardy bílých heterosexuálních křesťanů, ale když se ozvou ochránci přírody a angažovaní občané bojující za právní stát, tak je prezident přirovná k Al-Kaidě. Bez toho, že se naučíte rozlišovat, že nácci jsou nebezpeční, rasisti a xenofobové jsou nebezpeční, totalitní komunisti jsou nebezpeční, ale nenásilní občané hájící ochranu přírody a právní stát nebezpeční nejsou, tak se naše „demokracie“ sesype při prvním poryvu větru. K pročtení doporučuji tajnou depeši amerického velvyslance v Československu, z dubna roku 1948, prezidentovi USA.

 

Za současný český národ nejsem ochoten nasadit svůj život při vojenském ohrožení státu. Dovedu si představit, že bráním stát, kde mě k většině jeho občanů pojí něco víc než společný jazyk. Ne národ kryptototalitních deviantů.