Reklama
 
Blog | Matěj Hollan

Hazardní evangelium: Ústava a soud zvítězí nad Kalouskem a automaty

Milé obce. Přestože mocnosti pekelné, t. č. v zastoupení ministra financí, Miroslava Kalouska, a jeho jedenácti úředníků z tajemného Odboru 34 namlouvají Vám, médiím i široké veřejnosti, že sto tisíc hazardních automatů, terminálů a rulet jste povinny strpět na svých územích až do konce věků, není tomu tak. Vy, obce, jste vždy mohly a stále můžete na svém území regulovat hazard, jak se Vám zlíbí. I v novém roce 2012. Tvrdí to zákon o obcích, Ústava České republiky, Ústavní soud, Veřejný ochránce práv i Ministerstvo vnitra. Stačí, když ještě chvíli vytrváte, a hazard vezme čert.

Poznej svého nepřítele

„Aby zlo zvítězilo, stačí, aby dobří lidé mlčeli.“ V případě budování největšího hazardního ráje na světě mlčeli všichni (i ti zlí, aby se na ně nepřišlo) a světovému experimentu, kolik hazardních přístrojů se vejde do jedné ulice, jedné obce či na špičku jehly, jsme všichni dlouho nečinně přihlíželi. Prvním, kdo si řekl dost, byl na podzim roku 2009 starosta severočeské Chrastavy, Michael Canov, a nedlouho po něm tehdejší starosta lázeňského turistického města Františkovy Lázně, Ivo Mlátilík. Zastupitelstva jimi vedená přijala obecně závazné vyhlášky, kde výslovně řekla, že regulují veškerý hazard, i ten povolovaný Ministerstvem financí.

V České republice totiž dlouhodobě panuje při povolování hazardních přístrojů dvojkolejnost. Výherní hrací přístroje (VHP) povoluje obec, a úplně totožné přístroje, videoloterní terminály (VLT) které jsou ale navíc napojeny na tzv. centrální loterijní systém (CLS), povoluje Ministerstvo financí. Ministerstvo financí povoluje i další typy hazardních přístrojů, jako jsou triplexy, lokální loterijní systémy, elektromagnetické rulety či elektromechanické kostky. Některé z nich zřejmě – podle názoru Veřejného ochránce práv – neprávem, anžto i přes svůj jiný název a tvar jsou to normální VHP, ale to je teď jedno. Jedno není, že Kalouskovo ministerstvo si usmyslilo, že při povolování „svých“ hazardních přístrojů pečlivě obejde všechna ustavení zákona o loteriích, která mají regulační charakter a vytvoří si tak vlastní legislativu bez jakýchkoliv omezení pro hazardní firmy.

A tak ignorovalo Ministertsvo ustanovení, podle kterého se nesmí hazard povolit do blízkosti škol, nemocnic, sociálky, kostelů, budov státních orgánů. Ignorovalo všechny vyhlášky, kterými se obce snažily hazard regulovat. Ignorovalo nejdelší možnou jednoletou dobu, na kterou je přípustné automat povolit a schválilo přístroje klidně na půl tisíciletí. Ignorovalo zákonné limity, kolik nejvíc lze za hodinu na jednom matu prohrát. Výsledkem je, že nejnebezpečnější verze hazardních přístrojů, na které by měl být vydáván zbrojní pas, poněvadž na nich při jedné hře prohrajete v pohodě několik desítek tisíc, jsou dlouhodobě povoleny prakticky na každém rohu, vedle škol, gymnázií, v budovách policie a lékařů, vedle úřadů práce, naproti kostelu. Když by dnes šel Jeníček s Mařenkou, nemusel by si cestu značit nejistým chlebíčkem. Stačilo, aby si pamatoval, kolem kterých heren prošel. 

Reklama

Znásilnění, které obcházení zákona jaksi perverzně „legitimizovalo“, se odehrálo skrz slovíčko „přiměřeně“. Ministerstvo může podle zákona (§ 50, odst. 3) povolovat i jiné typy hazardních her, než je zákonem přesně definovaný VHP, ale „přiměřeně“ těm částem zákona, které definují místa, kde nelze VHP povolit, dávají obcím možnost hazard regulovat vyhláškami, omezují maximální hodinovou prohru a pevně stanovují nejdelší možnou dobu, na kterou jde automat povolit. Slovo „přiměřeně“ se legislativně vykládá tak, že ustanovení zákona se použije 100% všude, kde to z povahy věci lze, a mírně jinak tam, kde doslovná aplikace možná není. Třeba ustanovení pro jízdní kolo se použije přiměřeně pro trojkolku, protože ta má chuděra o kolečko navíc. No, a v případě nových typů hazardních přístroje bylo možné postupovat navlas stejně jako u VHP vždy. Kalouskovo ministerstvo ale slovíčko „přiměřeně“ interpretovalo jako „vůbec“. A jelikož se oběť, tj. veřejnost a obce, nebránila a znásilňování nikde nenahlašovala, Ministerstvu financí to mnoho let prohlásilo. První se ozvala, a tím se vracíme na začátek, na podzim roku 2009 Chrastava.

Jak se zbavit hazardu

A Chrastava u Ústavního soudu se svou protihazardní vyhláškou uspěla. Stejně jako o tři měsíce později Františkovy Lázně následované Kladnem. Ústavní soud opakovaně řekl, že nikdo, ani stát, nemá právo nutit obcím, aby na svém území trpěly něco, co narušuje veřejný pořádek, ohrožuje zdraví, majetek a bezpečnost. Dokonce i kdyby zákon o loteriích říkal, že obce něco takového musí na svém území trpět, tak by ho nemusely  respektovat, neboť by byl v rozporu s ústavně zaručeným právem obcí na samosprávu, viz Článek 8 Ústavy ČR. Stejně, jako je s Ústavou v rozporu i ono tříleté přechodné ustanovení, které do novely zákona o loteriích vetkli na pokyn hazardní lobby zákonodárci. Žádná trojroční přechodná doba neplatí.

Ústavní soud dal taky obcím návod, co dělat, když bude Ministerstvo financí nálezy soudu ignorovat – mají podat k němu, Ústavnímu soudu, komunální ústavní stížnost. To se ukázalo jako prozřetelné, jelikož ministrem Kalouskem vedený úřad se na sklonku minulého roku opakovaně vyslovil, že za hazard bude bojovat až do posledního dechu a žádný ze svých několika desítek tisíc protiprávních hazardních přístrojů rušit nebude. Máme to od Ministerstva financí černé na bílém.

Návod, jak se mají obce zbavit hazardu, jsme popsali do manuálu Jak ve Vaší obci regulovat hazard a v listopadu 2011 jsme ho rozeslali na všech 6 249 obcí České republiky. Manuál vychází ze zákona o loteriích, zákona o obcích, nálezů Ústavního soudu a názorů Veřejného ochránce práv. Základem úspěšného boje proti Ministerstvu financí je přijetí dobré vyhlášky (náš manuál takovou vzorovou vyhlášku obsahuje) a podání komunální stížnosti k Ústavnímu soudu, proti neoprávněnému zásahu státu do ústavní pravomoci obce (podle Článku 87, odst. 1, písm. c) Ústavy ČR).


Bůh suď!

Vzorovou“ ústavní stížnost na rozdíl od vzorové vyhlášky zatím vypracovánu nemáme.

Předpokládáme ale, že nebude zvláště pracné ji napsat a rádi v tom budeme nápomocni. Stejně jako v tom bude jistě rád nápomocen Veřejný ochránce práv, ombudsman, který s Ministerstvem financí vede – neúspěšně – přes rok a půl v této záležitosti spor.

Soudu se státem se nesmíte bát. Celý problém nezákonnosti povolování hazardu vznikl jenom proto, že se nikdo neozval, že se všechny obce odevzdaně podvolily absurdní argumentaci Kalouskova úřadu, že pro ministersvo zákon neplatí. Jedině tím, že obec si bude stát za svým – přijme podle zákona o obcích regulující vyhlášku, vyzve Ministerstvo financí k odebrání povolení a v případě, že Ministerstvo odebrání odmítne, podá zmíněnou ústavní stížnost – bude možné jednou pro vždy nad hazardem v této nechutné podobě zvítězit. (A ten starosta či starosta, který jako první hazardní hradbu definitivně prorazí, bude jistě odměněn přízní voličů 😉

 

Šiřte proto prosím toto evangelium, v překladu dobrou zprávu, do všech koutů země České, do všech jejich obcí a měst, Hranicemi v Čechách počínaje a Mosty u Jablunkova konče. Pánbů Vám to oplatí na dětech.