Reklama
 
Blog | Matěj Hollan

Pižďuchárium – průvodce slepými uličkami vládní krize

"Druhý pižďuch si pozval k sobě do kanceláře třetího pižďucha, chvíli s ním jen tak klábosil a pak mu řekl, že by měli společně odstranit prvního pižďucha, protože se příliš povyšuje nad ostatní pižďuchy a nedá se to s ním už dál vydržet. Třetí pižďuch s tím souhlasil a slíbil druhému pižďuchovi, že mu bude při odstraňování prvního pižďucha pomáhat. Pak šel třetí pižďuch domů na oběd a řekl všechno mamince. Maminka mu řekla: Nebuď hlupák, synáčku, když odstraníte prvního pižďucha, nastoupí na jeho místo druhý pižďuch a ten se bude ještě víc povyšovat nad ostatní pižďuchy a bude to s ním ještě horší! Třetí pižďuch musel uznat, že na tom něco je, a tak hned druhý den ráno zašel za prvním pižďuchem do jeho kanceláře, chvíli s ním jen tak klábosil a pak mu řekl, že ho chce druhý pižďuch odstranit, a že jestli nechce být odstraněn, musí pomoct jemu, třetímu pižďuchovi, odstranit druhého pižďucha. První pižďuch třetímu pižďuchovi poděkoval a slíbil mu, že mu bude při odstraňování druhého pižďucha pomáhat. Pak šel první pižďuch domů na oběd a řekl všechno mamince. Maminka mu řekla..." Václav Havel, 1974

 

 

 

 

Reklama

 

 

 

 

 

 

 

 

Neděle 3. dubna. Respekt přinesl informaci, že Škárka je uplácen od Bárty. Škárka to nejprve popřel jako záměrnou mystikaci, následně to však potvrdil:

 

A: Respekt tvrdí, že se Škárka omylem prořekl kdesi v kantýně a na povrch vybublalo něco špinavého.

 

Respekt investigativně odhalil levárnu.

B: Škárka se neprořekl „omylem“, ale cíleně na sebe upozorňoval, protože chtěl rozehrát nějakou promyšlenou hru a Respekt se „chytil“.

 

Následně se potvrdilo, že Bárta dával Škarkovi peníze, Škárka hovoří od 55 000 měsíčně od cca října, Bárta o 170 tisících jako půjčku či dar:

 

A: Bárta dával peníze Škárkovi jako držhubné, respektive jako přesvědčovací argument k udržení loajality.

B: Škárka si řekl o půjčku nebo dar a cíleně to použil proti Bártovi.

 

Za pár dnů zveřejnila Kočí, že jí Bárta podstrčil obálku s půl milionem. Podle svých slov tuto obálku otevřela až před notářkou a uvedla, že peníze odmítá. Dále tvrdí, že to nahlásila Škárkovi, který byl ve VV osobou, jíž se měly oplatky nahlašovat. A poslankyni Andrýsové, které se to má hlásit také.

 

A: Skutečně šla rovnou k notářce a nechtěla to převzít.

 

Skutečně to otevřeně řekla Andrýsové.

B: Nešla a vytvořila si alibi až zpětně, když se rozjela kauza Škárka.

 

Andrýsová tvrdí, že jí to Kočí řekla „čistě hypoteticky“, když spolu vařily oběd… http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-chat-s-odbornikem/151523/co-vsechno-rekla-andrysova-o-koci-na-chatu.html

 

Půl mega, které dal Bárta Kočí:

 

A: Bárta dával peníze Kočí jako držhubné, respektive jako přesvědčovací argument k udržení loajality.

B: Kočí si požádala o půjčku nebo dar a použila to cíleně proti Bártovi.

 

Zde haprují dvě věci:

 

– Argumentace Bárty (či Johna), že dával/půjčoval Kočí půl mega na kabelky (!).

 

– To, že peníze šly v hotovosti, tj. netransparentní a v případě daru nezákonné cestou (zákon proti praní špinavých peněz tak velkou částku cash zakazuje), v jakési obálce.

 

Z toho vychází, že buď Bárta uplácel, nebo že ve VV panují absurdní poměry a poslanci, kteří mají dosti vysoké platy, si mezi sebou dávají/půjčují miliony na kabelky a připadá jim to normální a tyto cash půjčky a dary nepřiznávají a tvrdí, že je to jejich soukromá věc mezi nimi a „Vítkem“. Dle informací Respektu (Bártovo impérium se hroutí) i jiných médií nabízel Bárta peníze veřejně všem poslancům VV. Prý kvůli tomu, že si dobrovolně ořezali platy a mají málo peněz, zatímco on má habaděj.

 

V případě, že Bárta uplácel, bylo to:

 

A: Držhubné za to, že Škárka a Kočí nebudou říkat, jako to ve VV chodí „doopravdy“ s penězi od sponzorů, či další svinstva.

 

 

B: Chtěl je přeplatit, protože dostal „echo“, že Kočí se Škárkou (a Humlem?) připravují spolu s částí ODS (nebo sami) „puč“.

 

Tyto dvě varianty se vzájemně nevylučují. V obou případech platí, že:

 

A: Zveřejnění bylo dlouhodobě připravováno a koordinováno.

 

 

B: Začalo to náhodným prořeknutím Škárky.

 

Platit je mohl Bárta i proto, že nebudou mluvit o promyšleném ovládnutí pražské politiky lidmi z ABL. ( http://zpravy.idnes.cz/barta-sel-do-politiky-kvuli-zakazkam-vyplyva-z-jeho-tajneho-planu-p9y-/domaci.asp?c=A110407_194147_domaci_cem. Tato informace je variantní toliko v tom, že není zřejmé, zda měl Bárta ambice i na ovládnutí „velké“ politiky. Zde důvod pro uplácení Kočí nyní v dubnu nedává příliš smysl, protože MF Dnes na případu, dle svých slov, pracovala od minulého léta: http://redakcni.blog.idnes.cz/c/185943/Jak-dlouho-MF-DNES-pracovala-na-odhaleni-Vita-Barty.html. Zápis ze schůzky z roku 2008 nicméně nepřinesl nic nového, co by se nevědělo, propojení ekonomicky a politiky je normální, u nás, pravda, nenormální, ale pro koaliční partnery posloužil jako pochopitelné střelivo.

 

V bytě poslankyně Kočí se našlo nahrávací zařízení. To tam:

 

A: Dala ABL (Bárta) či ještě někdo třetí.

 

B: Dala Kočí sama, respektive Huml, a snaží se to hodit na Bártu.

 

Dalším číslem Pižďuchária je nahrávka Kočí, http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/kompletni-nahravka-koci-mluvi-o-klausovi-havlovi-o-milionech_199053.html, kde tvrdí, že akce byla dlouhodobě připravována s Tluchořem a Drobilem z ODS:

 

A: Kočí věděla, že je nahrávána, a záměrně lhala.

 

Chtěla tím dokázat, že ABL jsou stranou špiclů a že věří všemu, co kdo řekne.

B: Kočí věděla, že je nahrávána, a mluvila pravdu.

 

Chtěla, aby se o tom dozvěděla veřejnost, protože předpokládala, že to unikne. Nyní to nedokáže přiznat, tak mlží.

C. Kočí nevěděla, že je nahrávána a záměrně lhala.

 

Chtěla to uvnitř VV ještě více zamotat, aby nevěděli, čí jsou.

Chtěla ukázat, jaký má vliv.

D. Kočí nevěděla, že je nahrávána a mluvila pravdu.

 

Chtěla, aby se to uvnitř VV začalo šířit.

Chtěla ukázat, jaký má vliv.

 

  • Pokud platí A: Svoji argumentaci, že lhala, staví na nesmyslném argumentu (http://www.novinky.cz/specialy/dokumenty/230713-dokument-prohlaseni-kristyny-koci.html): „Abych předešla dalším možným spekulacím, záměrně jsem v rozhovoru se svými bývalými kolegy uvedla lehce doložitelnou lež, tedy tvrzení, že spiknutí připravujeme již třičtvrtě roku. V té době jsem však ještě ani nebyla poslankyní, tudíž jsem těžko mohla s kýmkoliv připravovat jakékoliv spiknutí.

    První zasedání sněmovny bylo 22. června 2010. Volby byly 28. – 29. května. I od toho června je to bohatě třičtvrtě roku, zvláště, když nebudeme lpět na dnech.

    Záznam a jeho přepis jsou vedeny v takovém duchu, že (zatím?) není pochopitelné, co chtěla touto mystifikační hrou Kočí docílit. Věděla-li/předpokládala-li, že je nahrávaná a že tato nahrávka bude použita proti ni, tak by si bývala byla musela najít způsob, jak si pojistit, že jí bude veřejnost věřit, že mystifikovala. Tento způsob:

A: Nenašla, protože je naivní a nezkušená, což nepasuje vzhledem k tomu, že na ni „dohlíží“ Huml. V takovémto případě nemá na čem založit argument (vzhledem k obsahu rozhovoru), že mystifikovala, zvláště s přihlédnutím k nesmyslné argumentaci třičtvrtě rokem. Ale nešť.

B: Vytasí se s notářským ověřením z toho dne před či hned po schůzce, kde bude potvrzeno, že vědomě lhala, protože věděla, že bude nahrávána.

  • Pokud platí B a nahrávka není lež, tak v tom jede část ODS.

 

Existují dvě základní možnosti, jak tomu celému rozumět:

 

A: Část poslanců VV a možná ODS chtěla svrhnout Bártu, z více možných důvodů (vnitrostranický souboj, bitva o vnitro a dopravu). Proto z Bárty vylákaly peníze a Bárta jim je naivně dal, případně je chtěl přeplatit.

B: Bárta je uplácel proto, aby neprozradili, jak se ve VV věci mají. Zde je celkem jedno, jestli na tom spolupracovala Kočí, Škárka a spol. s ODS nebo ne.

 

  • Pokud platí A, tak je nutné pojmenovat přesně důvod, proč to Kočí, Škárka (a Huml) dělali:

    Pokud chtěli svrhnout Bártu, protože prostě proto (koalice si vymyslí nějaký důvod), tak si lze přestavit, že se od nich „očistí“ a Bártovy dárky na kabelky se smáznou. Otázka je, jak se tohoto řešení „dobrat“, když o něm nic nesvědčí. Otázka taky je, co s rolí ABL. Pokud je to skutečně takový problém, řeší něco, když ministři z ABL + John odejdou, ale stranu budou vézt stále?

 

  • Pokud platí B, tak je jasné, že by musela VV jako vládní strana skončit a vládnout by bylo možné s přeběhlíky, kteří však metody ve VV doposud tolerovali. Tzn. že jsou korumpovatelní kdykoli jindy.

 

 

Představa, že tato vláda bude mít ještě někdy důvěru občanů, je značně fantaskní, nicméně nelze to vyloučit zcela. Jisté naopak je, že zanedlouho se vynoří další kauza, protože tuhle bitvu někdo prohraje, což jen tak nenechá.

 

Závěrem stojí otázka, proč si současná koalice myslí, že jenom ona dokáže udělat ty tolik potřebné reformy. Při vší úctě jí to nevěřím.