Reklama
 
Blog | Matěj Hollan

Vážený pane Schwarzenbergu, obracím se na Vás.

Vážený pane Schwarzenbergu,

obracím se na Vás, neboť se TOP09, jíž jste předsedou, stala před parlamentními volba­mi alternativou a nadějí, a tuto svou úlohu stvrdila vynikajícím volebním výsledkem, díky skvěle zvládnuté kampani postavené na Vaší osobě. TOP09 z tohoto pohledu volby vyhrá­la a v Česku mohla vzniknout pravicová koalice. Proto, ač nejste premiérem, jste pro mne za činy této vlády zodpovědný největší měrou.

 

Na úvod chci deklarovat, že spolu s Vámi myslím, že nebezpečí dlouhodobé fi­nanční krize (státního bankrotu), je při nerealizaci reforem a razantních rozpočtových škrtů pravdě­podobné. Nicméně ekonomii nerozumím. Toužím po státu fungujícím na základě vlády práva, rozvité občanské společnosti a principu trvale udržitelného života. Tato vláda je pro­to pro mne zlým snem. Nikoliv kvůlivá tomu, že je to vláda stále bizarnějších na­hrávek, pí­chání, psaní si seminárek o sobě, mystifikací (kteroužto substituci za slovo „lež“ vynalezl Váš místopředseda), tuhle ostudu si hrdě neste sami. Stejně jako to, že veškerou energii vyčerpáte v koalici na boj proti sobě (lepší kampaň si opozice nemůže přát). Nýbrž vinou konkrétních činů.

 

Obsazení a činy ministerstva životního prostředí, ekologická politika

V roce 2009 jsem společně s Vámi „šlapal chodník“, v Brně, na Malinovského náměstí, v kampani do Evropského parlamentu, pro Zelené.
Nyní proto nejsem s to pochopit, že jste ocho­ten akceptovat Drobila a Chalupu. Tedy oso­by, jež jsou pro výkon resortu ministra životního prostředí kompetentní stejně jako slepec pro úlohu snajpra.

V rozhovoru z 29. 6. 2009 pro deník Právo tvrdíte: „(…) nicméně říkám, že přechod od jedné strany ke druhé není nic nemorálního. Třikrát se rozvést a vzít si novou ženu nebo nového manžela je u nás přijatelné, ale roz­loučit se stranou se považuje za hřích. Strana není nic než spolek lidí k dosažení politického cíle.“ Ve Vašem případě jde ale o popření předchozí ideologie, kterou jste ráčil několik let reprezentovat; místo ministrování za stranu hájící životní prostředí jste přijal minis­trování ve vládě, která instalovala Pavla Dro­bila na pozici ministra pouze proto, aby toto ministerstvo paralyzoval, učinil ho béčkem mi­nisterstva průmyslu a skrze SFŽP vytuneloval.

Nerozumím, jak je možné přihlížet vyhození Michálka, který upozornil na rozsáhlou korupci v SFŽP. Nerozumím, jak je možné akceptovat následnou instalaci Drobila na pozi­ci šéfideologa ODS. Který na Michálka podává za pokus o odhalení korupce trestní oznámení. Jaké si z toho mám vzít ponaučení?

A dále nerozumím, jak je možné, že po této ostudě a nezdařilém pokusu o „odi­deologizování“ ministerstva Vám nevadí dosazení dalšího ekologického nezna­boha na tuto pozici, Tomáše Chalupy. Který následně, na přání Václava Klause, jmenuje šéfem NP Šumava Jana Stráského, který se obratem, bez mrknutí oka, oficiálně přizná k porušování zákona, s nadhledem Übermensche, že svatě bojuje proti jakýmsi „nevyčíslitelným škodám„. Nedovedu si představit větší pohrdání právem. Má začít ředitel NP vraždit a říkat, že tím zabraňuje populační explozi, aby to někomu z politiků vadilo? A vadilo by to někomu?

Bývalý ministr, Pavel Drobil, suverénně vyhrál Ropáka roku, cenu za nejhorší antiekolo­gický počin; a samozřejmě i Zelenou perlu za nejhloupější výrok: „Unie by měla přehodno­tit svůj vztah k jádru. Bez toho, že jadernou energii prohlásíme za čistý, obnovitelný zdroj, nemáme šanci splnit dvacetiprocentní cíl podílu těchto zdrojů na výrobě elektrické ener­gie, který si Evropa vytyčila.“ Ekvivalentně byste mohl třeba prohlásit, že neuznáme-li KLDR za demokratický stát, nesplníme plán na posílení světového míru.

Proti ničení Šumavy Chalupou a Stráským protestuje otevřeně sedm bývalých ministrů životního prostředí. Vč. vašeho experta na ekologii, Bedřicha Moldana (mimochodem jedi­ného člověka z koaličních řad schopného reálně vykonávat post ministra životního prostře­dí) a dokonce i členky ODS, Rut Bízkové.

Tyto protesty ekologů nejsou to co demonstrace lékařů proti platovým škrtům. Tady lidé, kteří se dlouhodobě odborně věnují ekologii, ochraně životního prostředí, ochraně klimatu konstatují, že osoby, které zastávají post ministra životního prostředí, tématu resortu vů­bec nerozumějí. Připomíná mi to pohádku Václava Havla, Pižďuchové: „Když potřebuje pižďuch někomu pomoci, například když chce, aby jeho neteř, která neumí říkat hlásky B, D, F, G, H, M, N, R, S a Z, udělali učitelkou mluvení, vezme telefon a zavolá jinému pižďuchovi, který rozhoduje o tom, kdo bude učit mluvení, a ten to zařídí.“ Dvacet let po revoluci a stále stejný přístup: obsazování vlivných míst na základě nekompetence – která se bere jako vstupní podmínka – a ideologické zaslepenosti. Věru smutná ilustrace dnešní­ho stavu společnosti.

Namísto masivního programu na úspory energie a systematické podpory obnovitelných zdrojů jsme se od vás dočkali pouze hysterické kampaně proti solární energii a OZE všeobecně, zmatečnému zacházení s programem Zelená úsporám, návrhů na prolomení limitů těžby hnědého uhlí a plánů na vybudování nové superdrahé jaderné elektrárny. Pro připomenutí, v rozhovoru pro Aktuálně.cz jste v srpnu 2009 uvedl: „Nejdůležitější je, abychom se v České republice naučili šetřit. Když nás srovnám se západními zeměmi, jako je Rakousko nebo Německo, tak pořád strašně energií plýtváme. Za prvé v průmyslu, energetické náklady na produkci jsou mnohem vyšší. Za druhé, když vstoupíte v zimě na jakýkoli český úřad, tak se tam zpotíte a pak všichni otevírají okna dokořán. Prostě musí­me šetřit, izolovat domy, zavést normální přístup k energii jako v západní Evropě. Prostor zneužité energie nám postačí na pár let. (…) Než se začne cokoli stavět, musíme podpořit úspory daňovými slevami, příspěvky, jakýmkoli způsobem. První zákon k tomu ještě v po­slední hodině dotáhl Martin Bursík. Teprve pak jsem ochoten mluvit o čemkoli dalším. Ne­vylučuji, že jednoho dne bude potřeba dostavba nového bloku v atomové elektrárně, není to pro mě dogma a krédo, ale nejdříve musíme vyčerpat možnosti úspor. Teď se o nich nemluví, protože jak stojí v novinách, oproti jiným zemím máme Českou republiku v majetku ČEZu.“ Platí to ještě, nebo to byla taky průhledná mystifikace?

Česká republika se pod vaším vedením snaží vytvořit světovou anomálii, v níž nebudou platit přírodní zákony a zdejší oxidouhlíkový mejdan nebude zvyšovat globální oteplování. (Já vím, my na něj tady u nás vlastně nevěříme…)

V antiekologických snahách vlády by se dalo pokračovat dlouho, jedná se z tohoto pohle­du o nejhorší vládu od listopadu ’89.

Případný argument, že jsou to ministři za nějakou jinou stranu, s níž nemá TOP09 ale vů­bec nic společného, je směšný. To jestli bude příroda a ochrana životního prostředí určena k likvidaci, je otázkou všech členů koalice, celé vlády a Vaší – z hlediska výše řečeného – nejvíce.

Ladislav Bátora na ministerstvu školství

Na ministerstvu školství trpíte antisemitu Ladislava Bátoru, lídra rasistické Národní strany, předsedu fašoidního spolku Akce D.O.S.T., doporučeného na tuto pozici Petrem Hájkem. Tím stejným Hájkem, který nás svými fantasmagoriemi vystavuje mezinárodním skandálům. S kolegy pana Bátory jsme měli možnost setkat se v neděli 1. května v Brně. Příjemní lidé…

Personální politika Vašich kolegů je ekvivalentní tomu, jako když Vy byste svými poradci, náměstky, případně velvyslanci učinil nebožtíky Usámu bin Ládina či Slobodana Miloševiče, nebo, ať nechodíme daleko, právě toho Hájka. O co jiného se může člověk v takovém případě usi­lovně snažit, než aby tato ostuda co nejdříve skončila?

Půjčování na kabelky a financování VV

Situace ve VV je směšná do té chvíle, kdy se hovoří o píchání, kapučínku, setkávání se Obamou a Medvěděvem či ovládání Klause. Když však přechází na to, že – ať z jakéhoko­liv důvodu – Vít Bárta rozdával statisíce v obálkách, na kabelky (!), když to Radek John ná­sledně kryje hláškou, že :“Bárta nedává papíry. Pro něj je tahle částka, když vydělal za poslední tři roky 32 milionů, stejná, jako kdyby Radek John půjčil pětistovku. Bárta je frajer, který jede na čestné slovo. Nějaké potvrzení by považoval za dehonestaci.„, tak to už úsměv tuhne. Do toho přichází Babákovo zázračné zbohatnutí a neprůhledné a pravděpodobně podvodné financování strany VV.

Přesně jak říkáte sám: „Říkáte, že financují stranu načerno? Mám dlouhodobě temný po­cit, že v tom nejsou v české politice osamělí.

Jistě, nejsou. Nemám v úmyslu nijak zvlášť hanit Věci Veřejné. Jsou nováčky a neumějí v tom ještě chodit. Nemám ostatně pochyb, že když by ona provokace ze strany Mladé Fronty na podzim 2009 nebyla provokací, ale skutečným návrhem (který, soudě dle reakcí politiků v této kauze, čas od času přichází…), že by skrz bratra Šustra nedoputoval do kasy TOP09 od hazardního byznysu nějaký ten miliónek. A domnívám se, viz níže, že se to děje i nyní.

Vkrádá se myšlenka, zda hodláte touto benevolencí povýšit dlouho tu­šený stranický systém nakládání s financemi na akceptovatelný standard. Nepřijde Vám, že ta hra na ne­končící „očišťování“ je už hodně přes míru? Máme povinnost se na tohle čtyři roky koukat a pak vás jít zase zvolit?

Pohrdání ústavou

Co je však daleko strašidelnější, je vaše nakládáním s ústavními právy jako se snůškou nezávazných doporučení. Začala to protiústavní smlouva Věcí Veřejných, dle níž poslanci za VV nesmí hlasovat podle svého svědomí, ale podle vedení strany. Pod pokutou 7 milio­nů. Kdo nepodepsal, toho vyhodili z kandidátky.

Koalice následně za krátkou dobu své existence stihla již 2x schválit zákony v rozporu s ústavou. Navíc poté, co byla na protiústavnost jednání upozorňována již při schvalování v parlamentu. Zákon protlačený ve vykonstruované „legislativní nouzi“ je obludným anti­demokratickým činem. Nějak si nedokáži vybavit ostentativnější pohrdání opozicí, tedy ce­lým systémem parlamentní demokracie. Proč vůbec fungování sněmovny platíme? Když na projednání zákonů nemáte čas? Já, politik z Boží vůle, kašlu na zákony a na práva menši­ny, protože mám vyšší poslání zachránit tuto zem od zlého. Co je zlé, určuji já. Však výše zmiňovaný Stráský tento model při „správě“ NP Šumava úspěšně aplikuje. Až pro­hrajete příští volby, zůstane čtyři roky v tichu doma či v hospodě a nebude rušit vládu svý­mi ne­místnými opozičními návrhy?

Je jedno, co si myslím obsahově o oněch zákonech – podobným válcováním ignorujete tu část populace, která Vás nevolila, a vzkazujete jí, že oni právo na diskuzi (skrze své zá­stupce) nemají, že jsou občany druhé kategorie.

I z hlediska respektu k ústavnosti a demokratickým principům jste nejhorší vládou.

Podpora hazardu

Ať ale nejsme jen u ostatních stran – TOP09 pořád hrdě říká, že Vás se vládní skandály netýkají, že Vaši ministři nejsou v ničem namočení. Zkuste hádat, které z Vašich minis­terstev je nejúspěšnější v porušování zákonů. Za poslední půlrok porušilo toto minis­terstvo zákon řádově tisíckrát. Navíc tím přišla republika o značné finanční prostředky.

Nebudu dlouho nenapínat – je to ministerstvo Miroslava Kalouska a zákon je to o loteriích. Přestože jsou obecně známy dopady hazardu na veřejné rozpočty, přesto, že je známo, jak elegantně lze přes hazardní přístroje vyprat libovolné množství peněz, jak obe­jít po­vinnost odvádět odvody ze zisku a zejména přestože jsou známy zdravotní a sociopatolo­gické dopady tohoto „byznysu“, na němž jsou závislí statisíce lidí, dělá Ministerstvo finan­cí, vedené Miroslavem Kalouskem, vše pro to, aby hazardní ráj České republiky stále bobtnal.

Ministerstvo si před několika lety usmyslelo, že bude povolovat část hazardních přístrojů. Pro maximalizaci zisku dotáhlo úmysl k dokonalosti – začalo tvrdit, zcela ve smyslu Go­ebbelsova postupu stokrát opakované lži, že hazardní přístroje, které povoluje, nejdou regulovat.

Jaký je „rozdíl“ mezi typy těch přístrojů můžete vidět hezky na tomto obrázku (jeden z nich je VHP a povolují ho obce, druhý, úplně stejný, je VLT a povoluje ho Ministerstvo financí):

Reklama

"Rozdíl" mezi videoloterním terminálem a výherním hracím přístrojem po odstranění rozlišujících nápisůObce, které hazardní přístroje na svém území nechtěly, měly smůlu. Ministerstvo jim tam obratem povolilo svoje. Tento stav platit až do srpna 2010, kdy si Veřejný ochránce práv vydobyl na Ministerstvu financí novou metodiku povolování. Podle ní je Ministerstvo finan­cí vázáno obecně závaznými vyhláškami obcí, zejména tou, jež zakazuje hazard poblíž škol, nemocnic, zařízení sociální péče apod.

Jenom v Brně však za posledního půl roku porušilo ministerstvo tuto metodiku, tedy vyhlášku obcí, tedy zákon tisíckrát (!). 470x povolilo hazard v rozporu s dvěma vyhláškami města současně. V mnoha případech nasázelo ministerstvo automaty těsně vedle škol, kostelů, armády spásy, policie.

Nechci spekulovat, zda Miroslav Kalousek pracuje pro hazard aktivně, nebo si jen pro­tiprávního jednání svého úřadu nevšiml, pokud však v jiných případech tolik žehráte na po­litickou odpovědnost ministra za aktivity úřadu, co uděláte s tím, že úřad Miroslava Kalouska trvale, dlouhodobě, vědomě a systémově ignoruje zákon o loteriích a z Česka vytvořil Las Vegas Evropy? Navíc nyní navrhlo Ministerstvo financí novelu zákona o loteriích, která má situaci ještě zhoršit.

Je potřeba to říci ještě znova a důrazně: Ministerstvo Miroslava Kalouska podporuje o své vlastní vůli praní špinavých peněz, podporuje daňové úniky, podporuje rozvoj závislosti, podporuje pády do dluhové pasti, podporuje kriminalitu. O nějakém protikorupčním a eko­nomicky od­povědném jednání, případně o tom, že by Vaše strana stavěla na „důrazu na respekt k právu, což nás odlišuje skoro ode všech českých stran„, jak jste tvrdil v rozhovoru pro Re­spekt v září 2009, nemůže být řeč.

 

Vážený pane Schwarzenbergu,

nevšiml jsem si, že byste takřka za rok existence Vaší vlády představili nějaký podstatný protikorupční nebo reformní zákon. Zato vím, že jste pošlapali právo tak, jako nikdo před vámi. Namísto snahy o následování západního světa realizujete politiku ČEZu a Czech Coal, navrhujete omezení pravomocí Ústavního soudu. Ministři Vaší vlá­dy syste­maticky bojují proti občanské společnosti, proti právům občanů na účast ve správních řízeních, proti smyslu Aarhuské úmluvy. Vláda bere ohled na životní prostředí stejně jako bolševik. Ten by se ostatně nemusel stydět za plánovanou energetickou koncepci.

Dovedli jste k dokonalosti postup, že vláda si vybere nějakou mantru, nyní to jsou „po­třebné reformy“, na tu se slepě upne a nekoukajíc doprava doleva tvrdí, že na reformách pracuje a že tyto „nezbytné reformy“ ospravedlňují veškeré další skutky vlády.

Abych nebyl však jen kritický – uvědomuji si, že teprve po příchodu Jana Kubiceho na post ministra vnitra jste získali do svých řad osobu schopnou protikorupční zákony předkládat. Uvědomuju si, že ve Vás máme nejlepšího ministra zahraničí.

K rozhodnutí, co je pro ČR lepší, musíte dospět pochopitelně sám. Zda (godotovské?) če­kání na reformy nebo odvaha ukázat, že se zloději a lháři se nevládne. Že by potom přišla jiná zkorumpované vláda? No a? Snad padne i ta a tak pořád dál, dokud nebude normální nelhat a nekrás. Je lepší zmítat se pár let v politickém chaosu než žít v tomto bezedném morální bahně.

Položím, bez odpovědi, diskuzní otázku: Může vláda zlodějů a hlupáků schválit kvalitní protikorupční a reformní zákony? Pokud ano, může je veřejnost přijmout, když vidí, jak se chováte?

Děkuji závěrem současné koalici za jediné – že díky Vašemu volebnímu zisku skončil Paroubek a pro ČSSD se otevřela možnost stát se normální levicovou stranou s koaličním potenciálem (byť s ní nemusí člověk názorově souhlasit). Ještě byste měli dát k soudu KSČM a ukončit to. I kdybychom šli následně cestou „do Řecka“, je to pro mne pořád lepší destinace než ta, do níž nás vede Vaše vláda.

S pozdravem

Matěj Hollan

 

V Berlíně, dne 17. 5. 2011